Izaberite stranicu

ODOBRENE TEME ZAVRŠNIH RADOVA NA OSNOVNIM STRUKOVNIM STUDIJAMA U ŠKOLSKOJ 2022/23. GODINI

 

 

 1. Sandra Zlatković, br. indeksa 2017/000057 – studijski program: Finansije i bankarstvo – rok za završetak 30.09.2024. godine

Prijavila je temu kod mentora dr Sanje Vlaović-Begović.

Naziv teme: „Procena rizika i uloga materijalnosti u procesu revizije“

Predložena Komisija za ocenu i odbranu rada:

 1. dr Sanja Vlaović-Begović, mentor
 2. dr Slobodanka Jovin, član
 3. dr Stevan Tomašević, član

 

 1. Milica Segedinski, br. indeksa 2019/000051 – studijski program: Finansije i bankarstvo – rok za završetak 30.09.2024. godine

Prijavila je temu kod mentora dr Nataše Papić-Blagojević.

Naziv teme: „Značaj i uloga osiguranja života na tržištu osiguranja u Republici Srbiji“

Predložena Komisija za ocenu i odbranu rada:

 1. dr Nataša Papić-Blagojević, mentor
 2. dr Dragana Milić, član
 3. dr Mirela Momčilović, član

 

 1. Tijana Desančić, br. indeksa 2019/001028 – studijski program: Trgovina i međunarodno poslovanje – rok za završetak 30.09.2024. godine

Prijavila je temu kod mentora dr Milijane Roganović.

Naziv teme: „Primenjeni trgovinski menadžment na primeru preduzeća „EMMEZETA““

Predložena Komisija za ocenu i odbranu rada:

 1. dr Milijana Roganović, mentor
 2. dr Đorđe Ćuzović, član
 3. dr Isidora Milošević, član

 

 1. Georgije Ilić, br. indeksa 2019/001067 – studijski program: Trgovina i međunarodno poslovanje – rok za završetak 30.09.2024. godine

Prijavio je temu kod mentora dr Biljane Stankov.

Naziv teme: „Podsticanje preduzetničkih aktivnosti u Evropskoj uniji“

Predložena Komisija za ocenu i odbranu rada:

 1. dr Biljana Stankov, mentor
 2. dr Slobodanka Jovin, član
 3. dr Ana Jovičić Vuković, član

 

 1. Nataša Bubalo, br. indeksa 2019/002012 – studijski program: Turizam i hotelijerstvo – rok za završetak 30.09.2024. godine

Prijavila je temu kod mentora dr Bojane Kovačević-Berleković.

Naziv teme: „Turizam opštine Inđija“

Predložena Komisija za ocenu i odbranu rada:

 1. dr Bojana Kovačević-Berleković, mentor
 2. dr Tatjana Bošković, član
 3. dr Gordana Vuksanović, član

 

 1. Jovana Jovanović, br. indeksa 2019/002024 – studijski program: Turizam i hotelijerstvo – rok za završetak 30.09.2024. godine

Prijavila je temu kod mentora dr Ane Jovičić Vuković.

Naziv teme: „Poslovanje hotelskog lanca Meriot“

Predložena Komisija za ocenu i odbranu rada:

 1. dr Ana Jovičić Vuković, mentor
 2. dr Bojana Kovačević-Berleković, član
 3. dr Maja Vukadinović, član

 

 1. Anastazija Gašpar, br. indeksa 2019/000024 – studijski program Finansije i bankarstvo – rok za završetak 30.09.2024. godine

Prijavila je temu kod mentora dr Dragane Milić.

Naziv teme: „Analiza ponude životnog osiguranja na primeru dva osiguravajuća društva“

Predložena Komisija za ocenu i odbranu rada:

 1. dr Dragana Milić, mentor
 2. dr Saša Raletić-Jotanović, član
 3. dr Branka Paunović, član

 

 1. Milica Mrvičin, br. indeksa 2017/002010 – studijski program: Turizam i hotelijerstvo – rok za završetak 30.09.2024. godine

Prijavila je temu kod mentora dr Ane Jovičić Vuković.

Naziv teme: „Istorijski razvoj turizma u svetu i Srbiji“

Predložena Komisija za ocenu i odbranu rada:

 1. dr Ana Jovičić Vuković, mentor
 2. dr Gordana Vuksanović, član
 3. dr Bojana Kovačević-Berleković, član

 

 1. Miroslav Horvatov, br. indeksa 2019/004020 – studijski program: Primenjena informatika – rok za završetak 30.09.2024. godine

Prijavio je temu kod mentora dr Sanje Lončar.

Naziv teme: „Veb aplikacija za vođenje fitnes kluba“

Predložena Komisija za ocenu i odbranu rada:

 1. dr Sanja Lončar, mentor
 2. dr Zoran Marošan, član
 3. dr Predrag Ranitović, član

 

 1. Tamara Brinet, br. indeksa 2019/000007 – studijski program: Finansije i bankarstvo – rok za završetak 30.09.2024. godine

Prijavila je temu kod mentora dr Dejana Živkova.

Naziv teme: „Faktori koji utiču na promene deviznog kursa“

Predložena Komisija za ocenu i odbranu rada:

 1. dr Dejan Živkov, mentor
 2. dr Marija Vuković, član
 3. dr Dejan Đurić, član
 4. Ivana Vukičević, br. indeksa 2019/000005 – studijski program: Finansije i bankarstvo – rok za završetak 30.09.2024. godine

Prijavila je temu kod mentora dr Dejana Živkova.

Naziv teme: „Uticaj rata u Ukrajini na energete i ekonomije u svetu“

Predložena Komisija za ocenu i odbranu rada:

 1. dr Dejan Živkov, mentor
 2. dr Ljiljana Jović, član
 3. dr Slaviša Đukanović, član

 

 1. Jovana Ušljebrka, br. indeksa 2019/002007 – studijski program: Turizam i hotelijerstvo – rok za završetak 30.09.2024. godine

Prijavila je temu kod mentora dr Bojane Kovačević-Berleković.

Naziv teme: „Klub Mediterane u funkciji razvoja sportsko-rekreativnog turizma“

Predložena Komisija za ocenu i odbranu rada:

 1. dr Bojana Kovačević-Berleković, mentor
 2. dr Tatjana Bošković, član
 3. dr Maja Vukadinović, član

 

 1. Dunja Lužajić, br. indeksa 2019/002006 – studijski program: Turizam i hotelijerstvo – rok za završetak 30.09.2024. godine

Prijavila je temu kod mentora dr Bojane Kovačević-Berleković.

Naziv teme: „Klupska formula u sportsko-rekreativnom turizmu – La Manga klub rizort“

Predložena Komisija za ocenu i odbranu rada:

 1. dr Bojana Kovačević-Berleković, mentor
 2. dr Ana Jovičić Vuković, član
 3. dr Maja Vukadinović, član

 

 1. Milan Stanišić, br. indeksa 2019/000012 – studijski program: Finansije i bankarstvo – rok za završetak 30.09.2024. godine

Prijavio je temu kod mentora dr Željka Račića.

Naziv teme: „Analiza poslovanja Narodne banke Srbije“

Predložena Komisija za ocenu i odbranu rada:

 1. dr Željko Račić, mentor
 2. dr Dejan Živkov, član
 3. dr Ljiljana Jović, član

 

 1. Uroš Bijekić, br. indeksa 2017/001010 – studijski program: Trgovina i međunarodno poslovanje – rok za završetak 30.09.2024. godine

Prijavio je temu kod mentora dr Milijane Roganović.

Naziv teme: „Ponašanje potrošača u fazi kupovine“

Predložena Komisija za ocenu i odbranu rada:

 1. dr Milijana Roganović, mentor
 2. dr Dragoljub Jovičić, član
 3. dr Saša Raletić-Jotanović, član

 

 1. Anja Tucakov, br. indeksa 2019/002004 – studijski program: Turizam i hotelijerstvo – rok za završetak 30.09.2024. godine

Prijavila je temu kod mentora dr Bojane Kovačević-Berleković.

Naziv teme: „Uticaj pandemije Kovid-19 na sportsko-rekreativni turizam u Srbiji“

Predložena Komisija za ocenu i odbranu rada:

 1. dr Bojana Kovačević-Berleković, mentor
 2. dr Ana Jovičić Vuković, član
 3. dr Maja Vukadinović, član

 

 1. Kosta Stojanović, br. indeksa 2018/004021 – studijski program: Primenjena informatika – rok za završetak 30.09.2024. godine

Prijavio je temu kod mentora dr Predraga Ranitovića.

Naziv teme: „Implementacija SAP-a za poslovne subjekte“

Predložena Komisija za ocenu i odbranu rada:

 1. dr Predrag Ranitović, mentor
 2. dr Sanja Lončar, član
 3. dr Miloš Japundžić, član

 

 1. Nikolina Omčikus, br. indeksa 2018/003031 – studijski program: Preduzetništvo – rok za završetak 30.09.2024. godine

Prijavila je temu kod mentora dr Dajane Ercegovac.

Naziv teme: „Izvori finansiranja malih i srednjih preduzeća u Republici Srbiji“

Predložena Komisija za ocenu i odbranu rada:

 1. dr Dajana Ercegovac, mentor
 2. dr Branka Paunović, član
 3. dr Ljiljana Jović, član

 

 1. Ivana Stankov, br. indeksa 2019/000008 – studijski program: Finansije i bankarstvo – rok za završetak 30.09.2024. godine

Prijavila je temu kod mentora dr Slobodanke Jovin.

Naziv teme: „Podrška razvoju ženskog preduzetništva u Republici Srbiji“

Predložena Komisija za ocenu i odbranu rada:

 1. dr Slobodanka Jovin, mentor
 2. dr Biljana Stankov, član
 3. dr Marija Vuković, član

 

 1. Jovana Paroškaj, br. indeksa 2017/002051 – studijski program: Turizam i hotelijerstvo – rok za završetak 30.09.2024. godine

Prijavila je temu kod mentora dr Bojane Kovačević-Berleković.

Naziv teme: „Turistička ponuda opštine Žabalj“

Predložena Komisija za ocenu i odbranu rada:

 1. dr Bojana Kovačević-Berleković, mentor
 2. dr Tatjana Bošković, član
 3. dr Ana Jovičić Vuković, član

 

 

 1. Tina Banjević, br. indeksa 2019/002057 – studijski program: Turizam i hotelijerstvo – rok za završetak 30.09.2024. godine

Prijavila je temu kod mentora dr Bojane Kovačević-Berleković.

Naziv teme: „Procena turističkih atraktivnosti Cetinja“

Predložena Komisija za ocenu i odbranu rada:

 1. dr Bojana Kovačević-Berleković, mentor
 2. dr Ana Jovičić Vuković, član
 3. dr Sanja Vlaović-Begović, član

 

 1. Dragana Icić, br. indeksa 2018/002030 – studijski program: Turizam i hotelijerstvo – rok za završetak 30.09.2024. godine

Prijavila je temu kod mentora dr Bojane Kovačević-Berleković.

Naziv teme: „Prirodni selfnes kao novi proizvod u turizmu opštine Irig“

Predložena Komisija za ocenu i odbranu rada:

 1. dr Bojana Kovačević-Berleković, mentor
 2. dr Ana Jovičić Vuković, član
 3. dr Tatjana Bošković, član

 

 

 1. Marina Lazendić, br. indeksa 2018/000071 – studijski program Finansije i bankarstvo – rok za završetak 30.09.2024. godine

Prijavila je temu kod mentora dr Željka Račića

Naziv teme: „Vrste bankarskih kredita“

Predložena Komisija za ocenu i odbranu rada:

 1. dr Željko Račić, mentor
 2. dr Branka Paunović, član
 3. dr Dajana Ercegovac, član

 

 1. Teodora Davidovac, br. indeksa 2018/002029 – studijski program Turizam i hotelijerstvo – rok za završetak 30.09.2024. godine

Prijavila je temu kod mentora dr Bojane Kovačević-Berleković

Naziv teme: „Prirodni resursi u funkciji razvoja inovativnih sportsko-rekreativnih turističkih proizvoda“

Predložena Komisija za ocenu i odbranu rada:

 1. dr Bojana Kovačević-Berleković, mentor
 2. dr Tatjana Bošković, član
 3. dr Slaviša Đukanović, član

 

 1. Jovana Mirić, br. indeksa 2019/001033 – studijski program Trgovina i međunarodno poslovanje – rok za završetak 30.09.2024. godine

Prijavila je temu kod mentora dr Milijane Roganović

Naziv teme: „Značaj elektronske trgovine i njen uticaj na trgovinski sektor u Republici Srbiji“

Predložena Komisija za ocenu i odbranu rada:

 1. dr Milijana Roganović, mentor
 2. dr Đorđe Ćuzović, član
 3. dr Saša Raletić-Jotanović, član

 

 1. Snežana Mićin, br. indeksa 2018/002063 – studijski program Turizam i hotelijerstvo – rok za završetak 30.09.2024. godine

Prijavila je temu kod mentora dr Bojane Kovačević-Berleković

Naziv teme: „Turizam aktivnog odmora“

Predložena Komisija za ocenu i odbranu rada:

 1. dr Bojana Kovačević-Berleković, mentor
 2. dr Ana Jovičić Vuković, član
 3. dr Branka Maksimović, član

 

 1. Saša Dotlić, br. indeksa 2017/003028 – studijski program Preduzetništvo – rok za završetak 30.09.2024. godine

Prijavio je temu kod mentora dr Slobodanke Jovin

Naziv teme: „Načini finansiranja malih i srednjih preduzeća u Republici Srbiji sa osvrtom na kompaniju  ASD Novi Sad“

Predložena Komisija za ocenu i odbranu rada:

 1. dr Slobodanka Jovin, mentor
 2. dr Mirela Momčilović, član
 3. dr Isidora Milošević, član

 

 1. Aleksandar Došić, br. indeksa 2020/004012 – studijski program Primenjena informatika – rok za završetak 30.09.2024. godine

Prijavio je temu kod mentora dr Predraga Ranitovića

Naziv teme: „Internet stvari – Ardučio kućni sigurnosni sistem“

Predložena Komisija za ocenu i odbranu rada:

 1. dr Predrag Ranitović, mentor
 2. dr Zoran Marošan, član
 3. dr Sanja Lončar, član

 

 1. Sara Pavlović, br. indeksa 2018/000018 – studijski program Finansije i bankarstvo – rok za završetak 30.09.2024. godine

Prijavila je temu kod mentora dr Slobodanke Jovin

Naziv teme: „Podrška Erste banke malim i srednjim preduzećima“

Predložena Komisija za ocenu i odbranu rada:

 1. dr Slobodanka Jovin, mentor
 2. dr Marija Vuković, član
 3. dr Dajana Ercegovac, član

 

 1. Tamara Pavlović, br. indeksa 2018/000017 – studijski program Finansije i bankarstvo – rok za završetak 30.09.2024. godine

Prijavila je temu kod mentora dr Slobodanke Jovin

Naziv teme: „Podrška banke Intese malim i srednjim preduzećima“

Predložena Komisija za ocenu i odbranu rada:

 1. dr Slobodanka Jovin, mentor
 2. dr Ljiljana Jović, član
 3. dr Biljana Stankov, član

 

 1. Marija Mitrović, br. indeksa 2019/000023 – studijski program Finansije i bankarstvo – rok za završetak 30.09.2024. godine

Prijavila je temu kod mentora dr Sanje Vlaović-Begović

Naziv teme: „Komparativna analiza likvidnosti i profitabilnosti preduzeća „DIS“ i „Gomex““

Predložena Komisija za ocenu i odbranu rada:

 1. dr Sanja Vlaović-Begović, mentor
 2. dr Dejan Živkov, član
 3. dr Mirela Momčilović, član

 

 1. Marija Živanović, br. indeksa 2019/000046 – studijski program Finansije i bankarstvo – rok za završetak 30.09.2024. godine

Prijavila je temu kod mentora dr Milijane Roganović

Naziv teme: „Zloupotreba moći u organizaciji“

Predložena Komisija za ocenu i odbranu rada:

 1. dr Milijana Roganović, mentor
 2. dr Nikola Jančev, član
 3. dr Gordana Vuksanović, član

 

 1. Sara Đokanović, br. indeksa 2019/000021 – studijski program Finansije i bankarstvo – rok za završetak 30.09.2024. godine

Prijavila je temu kod mentora dr Željka Račića

Naziv teme: „Analiza elektronskog bankarstva u Republici Srbiji“

Predložena Komisija za ocenu i odbranu rada:

 1. dr Željko Račić, mentor
 2. dr Đorđe Ćuzović, član
 3. dr Predrag Ranitović, član

 

 1. Dragoljub Todorović, br. indeksa 2019/001066 – studijski program Trgovina i međunarodno poslovanje – rok za završetak 30.09.2024. godine

Prijavio je temu kod mentora dr Milijane Roganović

Naziv teme: „Globalizacija privrede i trgovine“

Predložena Komisija za ocenu i odbranu rada:

 1. dr Milijana Roganović, mentor
 2. dr Đorđe Ćuzović, član
 3. dr Dejan Đurić, član

 

 

 1. Milan Jovanović, br. indeksa 2018/001009 – studijski program Trgovina i međunarodno poslovanje – rok za završetak 30.09.2024. godine

Prijavio je temu kod mentora dr Milijane Roganović

Naziv teme: „Uticaj uvođenja trgovinske marke na razvoj maloprodaje u Republici Srbiji“

Predložena Komisija za ocenu i odbranu rada:

 1. dr Milijana Roganović, mentor
 2. dr Dragana Gašević, član
 3. dr Saša Raletić-Jotanović, čla
 4. Mirjana Aladić, br. indeksa 2019/001029 – studijski program Trgovina i međunarodno poslovanje – rok za završetak 30.09.2024. godine

Prijavila je temu kod mentora dr Milijane Roganović

Naziv teme: „Uticaj uvođenja trgovinske marke na razvoj maloprodaje u Republici Srbiji“

Predložena Komisija za ocenu i odbranu rada:

 1. dr Milijana Roganović, mentor
 2. dr Saša Raletić-Jotanović, član
 3. dr Dragana Gašević, član

 

 1. Anastasija Markišić, br. indeksa 2020/005003 – studijski program Finansije i bankarstvo DLS – rok za završetak 30.09.2024. godine

Prijavila je temu kod mentora dr Stevana Tomaševića

Naziv teme: „Knjigovodstveni aspekt ličnih primanja zaposlenih“

Predložena Komisija za ocenu i odbranu rada:

 1. dr Stevan Tomašević, mentor
 2. dr Sanja Vlaović-Begović, član
 3. dr Dajana Ercegovac, član

 

 1. Bojana Ilić, br. indeksa 2019/000003 – studijski program Finansije i bankarstvo – rok za završetak 30.09.2024. godine

Prijavila je temu kod mentora dr Dragane Milić

Naziv teme: „Tržište osiguranja pre i tokom pandemije“

Predložena Komisija za ocenu i odbranu rada:

 1. dr Dragana Milić, mentor
 2. dr Nataša Papić-Blagojević, član
 3. dr Saša Raletić-Jotanović, član

 

 1. Ilija Cvetanovski, br. indeksa 2020/002021 – studijski program Turizam i hotelijerstvo – rok za završetak 30.09.2024. godine

Prijavio je temu kod mentora dr Ane Jovičić Vuković

Naziv teme: „Turistička ponuda planine Tara“

Predložena Komisija za ocenu i odbranu rada:

 1. dr Ana Jovičić Vuković, mentor
 2. dr Tatjana Bošković, član
 3. dr Gordana Vuksanović, član

 

 1. David Blagojević, br. indeksa 2019/004005 – studijski program Primenjena informatika – rok za završetak 30.09.2024. godine

Prijavio je temu kod mentora dr Predraga Ranitovića

Naziv teme: „Osnove i primena Web rešenja u poslovnim sistemima“

Predložena Komisija za ocenu i odbranu rada:

 1. dr Predrag Ranitović, mentor
 2. dr Siniša Mitić, član
 3. dr Miloš Japundžić, član

 

 

 

 

 1. Milica Dukić, br. indeksa 2018/003020 – studijski program Preduzetništvo – rok za završetak 30.09.2024. godine

Prijavila je temu kod mentora dr Dajane Ercegovac

Naziv teme: „Žensko preduzetništvo i podrška razvoju ženskom preduzetništvu u Republici Srbiji“

Predložena Komisija za ocenu i odbranu rada:

 1. dr Dajana Ercegovac, mentor
 2. dr Slobodanka Jovin, član
 3. dr Sanja Vlaović-Begović, član

 

 1. Vladimir Božović, br. indeksa 2019/000036 – studijski program Finansije i bankarstvo – rok za završetak 30.09.2024. godine

Prijavio je temu kod mentora dr Marije Vuković

Naziv teme: „Poreska evazija u Republici Srbiji“

Predložena Komisija za ocenu i odbranu rada:

 1. dr Marija Vuković, mentor
 2. dr Dajana Ercegovac, član
 3. dr Ljiljana Jović, član

 

 1. Igor Barać, br. indeksa 2018/000049 – studijski program Finansije i bankarstvo – rok za završetak 30.09.2024. godine

Prijavio je temu kod mentora dr Sanje Vlaović-Begović

Naziv teme: „Uloga i značaj interne revizije i kontrole u upravljanju rizicima od prevare“

Predložena Komisija za ocenu i odbranu rada:

 1. dr Sanja Vlaović-Begović, mentor
 2. dr Stevan Tomašević, član
 3. dr Željko Račić, član

 

 1. Monika Topalović, br. indeksa 2020/000082 – studijski program Finansije i bankarstvo – rok za završetak 30.09.2024. godine

Prijavila je temu kod mentora dr Stevana Tomaševića

Naziv teme: „Računovodstveni, revizijski i poreski aspekt amortizacije“

Predložena Komisija za ocenu i odbranu rada:

 1. dr Stevan Tomašević, mentor
 2. dr Sanja Vlaović-Begović, član
 3. dr Nataša Papić-Blagojević, član

 

 1. Rade Nikolić, br. indeksa 2020/001089 – studijski program Trgovina i međunarodno poslovanje – rok za završetak 30.09.2024. godine

Prijavio je temu kod mentora dr Milijane Roganović

Naziv teme: „Upravljanje marketing kanalima u industriji piva u Republici Srbiji“

Predložena Komisija za ocenu i odbranu rada:

 1. dr Milijana Roganović, mentor
 2. dr Dragoljub Jovičić, član
 3. dr Dragana Gašević, član

 

 1. Marijana Nosović, br. indeksa 2019/001068 – studijski program Trgovina i međunarodno poslovanje – rok za završetak 30.09.2024. godine

Prijavila je temu kod mentora dr Biljane Stankov

Naziv teme: „Značaj i uloga Evropske komisije u institucionalnoj strukturi Evropske unije“

Predložena Komisija za ocenu i odbranu rada:

 1. dr Biljana Stankov, mentor
 2. dr Saša Raletić-Jotanović, član
 3. dr Đorđe Ćuzović, član

 

 

 1. Borjana Simetić, br. indeksa 2022/001078 – studijski program Trgovina i međunarodno poslovanje – rok za završetak 30.09.2024. godine

Prijavila je temu kod mentora dr Biljane Stankov

Naziv teme: „Analiza procesa osnivanja i proširivanja Evropske unije“

Predložena Komisija za ocenu i odbranu rada:

 1. dr Biljana Stankov, mentor
 2. dr Nataša Papić-Blagojević, član
 3. dr Željko Račić, član

 

 

 1. Sandra Krstin, br. indeksa 2020/000032 – studijski program Finansije i bankarstvo – rok za završetak 30.09.2024. godine

Prijavila je temu kod mentora dr Sanje Vlaović-Begović

Naziv teme: „Profitabilnost i likvidnost srednjih trgovinskih preduzeća u Republici Srbiji“

Predložena Komisija za ocenu i odbranu rada:

 1. dr Sanja Vlaović-Begović, mentor
 2. dr Stevan Tomašević, član
 3. dr Biljana Stankov, član

 

 1. Bogdan Rajković, br. indeksa 2020/005014 – studijski program Finansije i bankarstvo DLS – rok za završetak 30.09.2024. godine

Prijavio je temu kod mentora dr Račić Željka

Naziv teme: „Strukture i karakteristike međunarodnog bankarstva“

Predložena Komisija za ocenu i odbranu rada:

 1. dr Željko Račić, mentor
 2. dr Ljiljana Jović, član
 3. dr Dejan Živkov, član

 

 1. Ivana Miladinović, br. indeksa 2017/002066 – studijski program Turizam i hotelijerstvo – rok za završetak 30.09.2024. godine

Prijavila je temu kod mentora dr Bojane Kovačević-Berleković

Naziv teme: „Sportsko-rekreativni turizam u Smederevu“

Predložena Komisija za ocenu i odbranu rada:

 1. dr Bojana Kovačević-Berleković, mentor
 2. dr Tatjana Bošković, član
 3. dr Slaviša Đukanović, član
 4. Luka Kostić, br. indeksa 2017/001002 – studijski program Trgovina i međunarodno poslovanje – rok za završetak 30.09.2024. godine

Prijavio je temu kod mentora dr Milijane Roganović

Naziv teme: „Primenjeni trgovinski menadžment na primeru preduzeća „Philip Morris““

Predložena Komisija za ocenu i odbranu rada:

 1. dr Milijana Roganović, mentor
 2. dr Đorđe Ćuzović, član
 3. dr Saša Raletić-Jotanović, član

 

 1. Nikolina Pajić, br. indeksa 2020/000043 – studijski program Finansije i bankarstvo – rok za završetak 30.09.2024. godine

Prijavila je temu kod mentora dr Željka Račića

Naziv teme: „Analiza bankarske garancije kao instrumenta osiguranja u poslovnim transakcijama“

Predložena Komisija za ocenu i odbranu rada:

 1. dr Željko Račić, mentor
 2. dr Dragana Milić, član
 3. dr Dajana Ercegovac, član

 

 1. Sara Ilić, br. indeksa 2020/000044 – studijski program Finansije i bankarstvo – rok za završetak 30.09.2024. godine

Prijavila je temu kod mentora dr Željka Račića

Naziv teme: „Analiza tipova finansijskih institucija u savremenom finansijskom sistemu“

Predložena Komisija za ocenu i odbranu rada:

 1. dr Željko Račić, mentor
 2. dr Branka Paunović, član
 3. dr Mirela Momčilović, član

 

 1. Jovana Santovac, br. indeksa 2020/000005 – studijski program Finansije i bankarstvo – rok za završetak 30.09.2024. godine

Prijavila je temu kod mentora dr Željka Račića

Naziv teme: „Analiza bankarskog akreditiva kao instrumenta platnog prometa“

Predložena Komisija za ocenu i odbranu rada:

 1. dr Željko Račić, mentor
 2. dr Branka Paunović, član
 3. dr Dejan Živkov, član

 

 1. Miladinka Marjanov, br. indeksa 2020/005016 – studijski program Finansije i bankarstvo DLS – rok za završetak 30.09.2024. godine

Prijavila je temu kod mentora dr Željka Račića

Naziv teme: „Analiza robno finansijske dokumentacije kupaca na primeru kompanije Neoplanta D.O.O.“

Predložena Komisija za ocenu i odbranu rada:

 1. dr Željko Račić, mentor
 2. dr Sanja Vlaović-Begović, član
 3. dr Stevan Tomašević, član

 

 1. Mihaela Nemet, br. indeksa 2022/005016 – studijski program Finansije i bankarstvo DLS – rok za završetak 30.09.2024. godine

Prijavila je temu kod mentora dr Marije Vuković

Naziv teme: „Aspekti finansiranja procesa nastanka pozorišne produkcije“

Predložena Komisija za ocenu i odbranu rada:

 1. dr Marija Vuković, mentor
 2. dr Mirela Momčilović, član
 3. dr Maja Vukadinović, član

 

 1. Dijana Kondić, br. indeksa 2020/000056 – studijski program Finansije i bankarstvo – rok za završetak 30.09.2024. godine

Prijavila je temu kod mentora dr Slobodanke Jovin

Naziv teme: „Značaj ženskog preduzetništva sa osvrtom na NTS kompaniju“

Predložena Komisija za ocenu i odbranu rada:

 1. dr Slobodanka Jovin, mentor
 2. dr Marija Vuković, član
 3. dr Veronika Boškov, član

 

 1. Dragana Tešić, br. indeksa 2020/000038 – studijski program Finansije i bankarstvo – rok za završetak 30.09.2024. godine

Prijavila je temu kod mentora dr Slobodanke Jovin

Naziv teme: „Razvoj ženskog preduzetničkog poduhvata na primeru kozmetičkog salona „Salon lepote Senorita““

Predložena Komisija za ocenu i odbranu rada:

 1. dr Slobodanka Jovin, mentor
 2. dr Marija Vuković, član
 3. dr Gordana Vuksanović, član

 

 1. Jelena Ačanski, br. indeksa 2017/003020 – studijski program Finansije i bankarstvo – rok za završetak 30.09.2024. godine

Prijavila je temu kod mentora dr Slobodanke Jovin

Naziv teme: „Žensko preduzetništvo – razvojna šansa Srbije“

Predložena Komisija za ocenu i odbranu rada:

 1. dr Slobodanka Jovin, mentor
 2. dr Sanja Vlaović-Begović, član
 3. dr Dajana Ercegovac, član

 

 1. Lazar Miljanović, br. indeksa 2019/000064 – studijski program Finansije i bankarstvo – rok za završetak 30.09.2024. godine

Prijavio je temu kod mentora dr Sanje Vlaović-Begović

Naziv teme: „Lizing i franšizing kao specifični oblici finansiranja preduzeća“

Predložena Komisija za ocenu i odbranu rada:

 1. dr Sanja Vlaović-Begović, mentor
 2. dr Slobodanka Jovin, član
 3. dr Mirela Momčilović, član
 4. Dejana Ačanski, br. indeksa 2020/000076 – studijski program Finansije i bankarstvo – rok za završetak 30.09.2024. godine

Prijavila je temu kod mentora dr Sanje Vlaović-Begović

Naziv teme: „Ocena kreditnog rejtinga preduzeća“

Predložena Komisija za ocenu i odbranu rada:

 1. dr Sanja Vlaović-Begović, mentor
 2. dr Stevan Tomašević, član
 3. dr Željko Račić, član

 

 1. Tijana Živanović, br. indeksa 2020/000039 – studijski program Finansije i bankarstvo – rok za završetak 30.09.2024. godine

Prijavila je temu kod mentora dr Dragane Milić

Naziv teme: „Analiza performansi osiguravajućih društava Republike Srbije“

Predložena Komisija za ocenu i odbranu rada:

 1. dr Dragana Milić, mentor
 2. dr Stevan Tomašević, član
 3. dr Nataša Papić-Blagojević, član

 

 1. Miljana Mijić, br. indeksa 2020/001051 – studijski program Trgovina i međunarodno poslovanje – rok za završetak 30.09.2024. godine

Prijavila je temu kod mentora dr Biljane Stankov

Naziv teme: „Istraživanje značaja Evropskog parlamenta kao predstavnika građana Evropske unije“

Predložena Komisija za ocenu i odbranu rada:

 1. dr Biljana Stankov, mentor
 2. dr Nataša Papić-Blagojević, član
 3. dr Isidora Milošević, član

 

 1. Anđela Vidojević, br. indeksa 2020/001025 – studijski program Trgovina i međunarodno poslovanje – rok za završetak 30.09.2024. godine

Prijavila je temu kod mentora dr Milijane Roganović

Naziv teme: „Pravila uspešnog poslovanja i društvena odgovornost trgovinskih preduzeća“

Predložena Komisija za ocenu i odbranu rada:

 1. dr Milijana Roganović, mentor
 2. dr Saša Raletić-Jotanović, član
 3. dr Slaviša Đukanović, član

 

 1. Stefan Milošević, br. indeksa 2019/002111 – studijski program Turizam i hotelijerstvo – rok za završetak 30.09.2024. godine

Prijavio je temu kod mentora dr Veronike Boškov

Naziv teme: „Unapređenje radne snage“

Predložena Komisija za ocenu i odbranu rada:

 1. dr Veronika Boškov, mentor
 2. dr Dejan Đurić, član
 3. dr Maja Vukadinović, član
 4. Teodora Gavrilović, br. indeksa 2020/002033 – studijski program Turizam i hotelijerstvo – rok za završetak 30.09.2024. godine

Prijavila je temu kod mentora dr Ane Jovičić Vuković

Naziv teme: „Kvalitet usluga u hotelijerstvu na primeru hotelskog lanca Hilton“

Predložena Komisija za ocenu i odbranu rada:

 1. dr Ana Jovičić Vuković, mentor
 2. dr Bojana Kovačević-Berleković, član
 3. dr Gordana Vuksanović, član

 

 1. Anja Vantuk, br. indeksa 2020/002001 – studijski program Turizam i hotelijerstvo – rok za završetak 30.09.2024. godine

Prijavila je temu kod mentora dr Bojane Kovačević-Berleković

Naziv teme: „Turizam opštine Subotica“

Predložena Komisija za ocenu i odbranu rada:

 1. dr Bojana Kovačević-Berleković, mentor
 2. dr Tatjana Bošković, član
 3. dr Ana Jovičić Vuković, član

 

 1. Jovana Ostojić, br. indeksa 2020/004013 – studijski program Primenjena informatika – rok za završetak 30.09.2024. godine

Prijavila je temu kod mentora dr Predraga Ranitovića

Naziv teme: „Uloga i značaj sajber bezbednosti u okviru informaciono-komunikacionih sistema (IKT)“

Predložena Komisija za ocenu i odbranu rada:

 1. dr Predrag Ranitović, mentor
 2. dr Siniša Mitić, član
 3. dr Zoran Marošan, član

 

 1. Nevena Veličković, br. indeksa 2020/004026 – studijski program Primenjena informatika – rok za završetak 30.09.2024. godine

Prijavila je temu kod mentora dr Predraga Ranitovića

Naziv teme: „Uloga i značaj informacione bezbednosti na informaciono komunikacione sisteme (IKT)“

Predložena Komisija za ocenu i odbranu rada:

 1. dr Predrag Ranitović, mentor
 2. dr Zoran Marošan, član
 3. dr Siniša Mitić, član

 

 1. Jelena Jovanović, br. indeksa 2020/004007 – studijski program Primenjena informatika – rok za završetak 30.09.2024. godine

Prijavila je temu kod mentora dr Predraga Ranitovića

Naziv teme: „Poslovni sistemi i razvoj veb sajta“

Predložena Komisija za ocenu i odbranu rada:

 1. dr Predrag Ranitović, mentor
 2. dr Sanja Lončar, član
 3. dr Siniša Mitić, član

 

 1. Nikola Perehinac, br. indeksa 2019/004021 – studijski program Primenjena informatika – rok za završetak 30.09.2024. godine

Prijavio je temu kod mentora dr Sanje Lončar

Naziv teme: „Veb aplikacija za prodaju voznih karata“

Predložena Komisija za ocenu i odbranu rada:

 1. dr Sanja Lončar, mentor
 2. dr Predrag Ranitović, član
 3. dr Siniša Mitić, član
 4. Jovana Dimitrovski, br. indeksa 2020/000034 – studijski program Finansije i bankarstvo – rok za završetak 30.09.2024. godine

Prijavila je temu kod mentora dr Milijane Roganović

Naziv teme: „Uticaj motivacije zaposlenih na zadovoljstvo poslom i njihovu produktivnost“

Predložena Komisija za ocenu i odbranu rada:

 1. dr Milijana Roganović, mentor
 2. dr Maja Vukadinović, član
 3. dr Dragana Gašević, član

 

 1. Jasmina Miškin, br. indeksa 2022/005022 – studijski program Finansije i bankarstvo DLS – rok za završetak 30.09.2024. godine

Prijavila je temu kod mentora dr Nataše Papić-Blagojević

Naziv teme: „Praktična primena osiguranja života na primeru odabranih osiguravajućih kompanija u Republici Srbiji“

Predložena Komisija za ocenu i odbranu rada:

 1. dr Nataša Papić-Blagojević, mentor
 2. dr Dragana Milić, član
 3. dr Marija Vuković, član

 

 1. Biljana Dragaš, br. indeksa 2022/000073 – studijski program Finansije i bankarstvo – rok za završetak 30.09.2024. godine

Prijavila je temu kod mentora dr Nataše Papić-Blagojević

Naziv teme: „Amortizacija kredita i plan otplate na primeru Erste banke“

Predložena Komisija za ocenu i odbranu rada:

 1. dr Nataša Papić-Blagojević, mentor
 2. dr Dajana Ercegovac, član
 3. dr Željko Račić, član

 

 1. Jovana Berberski, br. indeksa 2020/000020 – studijski program Finansije i bankarstvo – rok za završetak 30.09.2024. godine

Prijavila je temu kod mentora dr Dragane Milić

Naziv teme: „Analiza osiguranja sportista u Srbiji“

Predložena Komisija za ocenu i odbranu rada:

 1. dr Dragana Milić, mentor
 2. dr Stevan Tomašević, član
 3. dr Bojana Kovačević-Berleković, član

 

 1. Milica Pašić, br. indeksa 2020/000021 – studijski program Finansije i bankarstvo – rok za završetak 30.09.2024. godine

Prijavila je temu kod mentora dr Dragane Milić

Naziv teme: „Ocena likvidnosti osiguravajućih društava u Republici Srbiji“

Predložena Komisija za ocenu i odbranu rada:

 1. dr Dragana Milić, mentor
 2. dr Sanja Vlaović-Begović, član
 3. dr Stevan Tomašević, član

 

 1. Dajana Vrška, br. indeksa 2020/000035 – studijski program Finansije i bankarstvo – rok za završetak 30.09.2024. godine

Prijavila je temu kod mentora dr Dragane Milić

Naziv teme: „Tržište osiguranja u svetu“

Predložena Komisija za ocenu i odbranu rada:

 1. dr Dragana Milić, mentor
 2. dr Nataša Papić-Blagojević, član
 3. dr Biserka Komnenić, član

 

 1. Dejana Vitomir, br. indeksa 2020/000042 – studijski program Finansije i bankarstvo – rok za završetak 30.09.2024. godine

Prijavila je temu kod mentora dr Željka Račića

Naziv teme: „Analiza poslova štednje u bankama“

Predložena Komisija za ocenu i odbranu rada:

 1. dr Željko Račić, mentor
 2. dr Branka Paunović, član
 3. dr Mirela Momčilović, član

 

 1. Ivona Veselinović, br. indeksa 2020/000008 – studijski program Finansije i bankarstvo – rok za završetak 30.09.2024. godine

Prijavila je temu kod mentora dr Željka Račića

Naziv teme: „Uticaj odluka Narodne banke Srbije na makroekonomska kretanja“

Predložena Komisija za ocenu i odbranu rada:

 1. dr Željko Račić, mentor
 2. dr Dejan Đurić, član
 3. dr Dejan Živkov, član

 

 

 

 1. Viktorija Janačković, br. indeksa 2020/002060 – studijski program Turizam i hotelijerstvo – rok za završetak 30.09.2024. godine

Prijavila je temu kod mentora dr Ane Jovičić Vuković

Naziv teme: „Trendovi i očekivane promene u turizmu u svetu i Srbiji“

Predložena Komisija za ocenu i odbranu rada:

 1. dr Ana Jovičić Vuković, mentor
 2. dr Tatjana Bošković, član
 3. dr Dragana Gašević, član
 4. Milan Obradović, br. indeksa 2018/002020 – studijski program Turizam i hotelijerstvo – rok za završetak 30.09.2024. godine

Prijavio je temu kod mentora dr Ane Jovičić Vuković

Naziv teme: „Kvalitet usluga u seoskom turizmu“

Predložena Komisija za ocenu i odbranu rada:

 1. dr Ana Jovičić Vuković, mentor
 2. dr Bojana Kovačević-Berleković, član
 3. dr Dragana Gašević, član

 

 1. Željana Bakić, br. indeksa 2020/001029 – studijski program Trgovina međunarodno poslovanje – rok za završetak 30.09.2024. godine

Prijavila je temu kod mentora dr Milijane Roganović

Naziv teme: „Upravljanje trgovinskom markom u preduzeću „Jaffa“ DOO Crvenka“

Predložena Komisija za ocenu i odbranu rada:

 1. dr Milijana Roganović, mentor
 2. dr Branka Maksimović, član
 3. dr Đorđe Ćuzović, član

 

 1. Jovana Popović, br. indeksa 2020/001022 – studijski program Trgovina međunarodno poslovanje – rok za završetak 30.09.2024. godine

Prijavila je temu kod mentora dr Milijane Roganović

Naziv teme: „Razvoj i funkcionisanje trgovinskog preduzeća „Bingo““

Predložena Komisija za ocenu i odbranu rada:

 1. dr Milijana Roganović, mentor
 2. dr Saša Raletić-Jotanović, član
 3. dr Slaviša Đukanović, član

 

 1. Snežana Šimić, br. indeksa 2020/001038 – studijski program Trgovina međunarodno poslovanje – rok za završetak 30.09.2024. godine

Prijavila je temu kod mentora dr Milijane Roganović

Naziv teme: „Proces analize posla u organizaciji na primeru kompanije Sportina D.O.O.“

Predložena Komisija za ocenu i odbranu rada:

 1. dr Milijana Roganović, mentor
 2. dr Veronika Boškov, član
 3. dr Đorđe Ćuzović, član

 

 1. Dragan Šimić, br. indeksa 2020/001039 – studijski program Trgovina međunarodno poslovanje – rok za završetak 30.09.2024. godine

Prijavio je temu kod mentora dr Milijane Roganović

Naziv teme: „Društveno odgovorno poslovanje na primeru kompanije Elihir Zorka“

Predložena Komisija za ocenu i odbranu rada:

 1. dr Milijana Roganović, mentor
 2. dr Đukanović Slaviša, član
 3. dr Saša Raletić-Jotanović, član

 

 1. Aleksandar Cvetković, br. indeksa 2017/003002 – studijski program Preduzetništvo – rok za završetak 30.09.2024. godine

Prijavio je temu kod mentora dr Slobodanke Jovin

Naziv teme: „Poslovna i finansijska podrška start-up preduzećima u Republici Srbiji“

Predložena Komisija za ocenu i odbranu rada:

 1. dr Slobodanka Jovin, mentor
 2. dr Sanja Vlaović-Begović, član
 3. dr Dajana Ercegovac, član

 

 1. Jelena Stanić, br. indeksa 2020/004001 – studijski program Primenjena informatika – rok za završetak 30.09.2024. godine

Prijavila je temu kod mentora dr Predraga Ranitovića

Naziv teme: „Primena domena informacione bezbednosti u poslovnim sistemima“

Predložena Komisija za ocenu i odbranu rada:

 1. dr Predrag Ranitović, mentor
 2. dr Siniša Mitić, član
 3. dr Miloš Japundžić, član

 

 1. Lucia Merković, br. indeksa 2020/004032 – studijski program Primenjena informatika – rok za završetak 30.09.2024. godine

Prijavila je temu kod mentora dr Predraga Ranitovića

Naziv teme: „Primena informacionih sistema u onlajn obrazovanju“

Predložena Komisija za ocenu i odbranu rada:

 1. dr Predrag Ranitović, mentor
 2. dr Siniša Mitić, član
 3. dr Nataša Papić-Blagojević, član

 

 1. Sara Milenović, br. indeksa 2020/004031 – studijski program Primenjena informatika – rok za završetak 30.09.2024. godine

Prijavila je temu kod mentora dr Predraga Ranitovića

Naziv teme: „Internet stvari i smart house sistem“

Predložena Komisija za ocenu i odbranu rada:

 1. dr Predrag Ranitović, mentor
 2. dr Zoran Marošan, član
 3. dr Siniša Mitić, član

 

 1. Teodora Knežević, br. indeksa 2020/000012 – studijski program Finansije i bankarstvo – rok za završetak 30.09.2024. godine

Prijavila je temu kod mentora dr Slobodanke Jovin

Naziv teme: „Značaj lizinga na primeru Intesa Leasing d.o.o.“

Predložena Komisija za ocenu i odbranu rada:

 1. dr Slobodanka Jovin, mentor
 2. dr Sanja Vlaović-Begović, član
 3. dr Dajana Ercegovac, član
 4. Filip Fridman, br. indeksa 2020/000037 – studijski program Finansije i bankarstvo – rok za završetak 30.09.2024. godine

Prijavio je temu kod mentora dr Željka Račića

Naziv teme: „Analiza merdžera i akvizicija u bankarstvu“

Predložena Komisija za ocenu i odbranu rada:

 1. dr Željko Račić, mentor
 2. dr Ljiljana Jović, član
 3. dr Mirela Momčilović, član

 

 1. Nataša Obradović, br. indeksa 2019/000063 – studijski program Finansije i bankarstvo – rok za završetak 30.09.2024. godine

Prijavila je temu kod mentora dr Željka Račića

Naziv teme: „Analiza kretanja kursa evra u Republici Srbiji“

Predložena Komisija za ocenu i odbranu rada:

 1. dr Željko Račić, mentor
 2. dr Dejan Živkov, član
 3. dr Dejan Đurić, član

 

 1. Vanja Šušić, br. indeksa 2019/001009 – studijski program Trgovina i međunarodno poslovanje – rok za završetak 30.09.2024. godine

Prijavila je temu kod mentora dr Milijane Roganović

Naziv teme: „Razvoj elektronske trgovine na primeru preduzeća „Lilly“ i „DM“ drogerie“

Predložena Komisija za ocenu i odbranu rada:

 1. dr Milijana Roganović, mentor
 2. dr Đorđe Ćuzović, član
 3. dr Predrag Ranitović, član

 

 1. Jelena Petrović, br. indeksa 2017/002094 – studijski program Turizam i hotelijerstvo – rok za završetak 30.09.2024. godine

Prijavila je temu kod mentora dr Aleksandre Dragin

Naziv teme: „“Exit“ festival u funkciji turizma Novog Sada“

Predložena Komisija za ocenu i odbranu rada:

 1. dr Aleksandra Dragin, mentor
 2. dr Ana Jovičić Vuković, član
 3. dr Dragana Gašević, član

 

 

 1. Darko Krstić, br. indeksa 2018/003033 – studijski program Preduzetništvo – rok za završetak 30.09.2024. godine

Prijavio je temu kod mentora dr Sanje Vlaović-Begović

Naziv teme: „Položaj malih i srednjih preduzeća u Republici Srbiji“

Predložena Komisija za ocenu i odbranu rada:

 1. dr Sanja Vlaović-Begović, mentor
 2. dr Slobodanka Jovin, član
 3. dr Stevan Tomašević, član
 4. Valentina Topić, br. indeksa 2020/000040 – studijski program Finansije i bankarstvo – rok za završetak 30.09.2024. godine

Prijavila je temu kod mentora dr Biljane Stankov

Naziv teme: „Istraživanje kretanja prometa trgovine na malo u Republici Srbiji“

Predložena Komisija za ocenu i odbranu rada:

 1. dr Biljana Stankov, mentor
 2. dr Nataša Papić-Blagojević, član
 3. dr Dragoljub Jovičić, član

 

 

 1. Sofija Kovačević, br. indeksa 2020/000026 – studijski program Finansije i bankarstvo – rok za završetak 30.09.2024. godine

Prijavila je temu kod mentora dr Biljane Stankov

Naziv teme: „Analiza procesa pristupanja Republike Srbije Evropskoj uniji“

Predložena Komisija za ocenu i odbranu rada:

 1. dr Biljana Stankov, mentor
 2. dr Nataša Papić-Blagojević, član
 3. dr Željko Račić, član

 

 1. Marina Jocković, br. indeksa 2020/000051 – studijski program Finansije i bankarstvo – rok za završetak 30.09.2024. godine

Prijavila je temu kod mentora dr Biljane Stankov

Naziv teme: „Analiza osnovnih karakteristika i ključnih obeležja Evropske unije“

Predložena Komisija za ocenu i odbranu rada:

 1. dr Biljana Stankov, mentor
 2. dr Nataša Papić-Blagojević, član
 3. dr Dejan Živkov, član

 

 1. Marina Kovačev, br. indeksa 2019/000047 – studijski program Finansije i bankarstvo – rok za završetak 30.09.2024. godine

Prijavila je temu kod mentora dr Milijane Roganović

Naziv teme: „Globalizacija i siromaštvo“

Predložena Komisija za ocenu i odbranu rada:

 1. dr Milijana Roganović, mentor
 2. dr Đorđe Ćuzović, član
 3. dr Dejan Đurić, član

 

100.Jovana Dobričanin, br. indeksa 2019/000027 – studijski program Finansije i bankarstvo – rok za završetak 30.09.2024. godine

Prijavila je temu kod mentora dr Željka Račića

Naziv teme: „Razvoj Evropske monetarne unije“

Predložena Komisija za ocenu i odbranu rada:

 1. dr Željko Račić, mentor
 2. dr Biljana Stankov, član
 3. dr Dajana Ercegovac, član

 

101.Milica Stanaćev, br. indeksa 2020/001036 – studijski program Trgovina i međunarodno poslovanje – rok za završetak 30.09.2024. godine

Prijavila je temu kod mentora dr Biljane Stankov

Naziv teme: „Programi prekogranične saradnje između Republike Srbije i odabranih država članica Evropske unije“

Predložena Komisija za ocenu i odbranu rada:

 1. dr Biljana Stankov, mentor
 2. dr Saša Raletić-Jotanović, član
 3. dr Dejan Živkov, član

 

 1. Ivana Novaković, br. indeksa 2020/002040 – studijski program Turizam i hotelijerstvo – rok za završetak 30.09.2024. godine

Prijavila je temu kod mentora dr Dejana Đurića

Naziv teme: „Turistička politika i mogući pravci razvoja turizma Srbije“

Predložena Komisija za ocenu i odbranu rada:

 1. dr Dejan Đurić, mentor
 2. dr Tatjana Bošković, član
 3. dr Marija Vuković, član

 

 1. Julijan Dudaš, br. indeksa 2016/004016 – studijski program Primenjena informatika – rok za završetak 30.09.2024. godine

Prijavio je temu kod mentora dr Sanje Lončar

Naziv teme: „Agilne metode – istorijat, razvoj i implementacija u razvoju softvera“

Predložena Komisija za ocenu i odbranu rada:

 1. dr Sanja Lončar, mentor
 2. dr Predrag Ranitović, član
 3. dr Siniša Mitić, član

 

 1. Ninoslava Pantelin, br. indeksa 2020/004036 – studijski program Primenjena informatika – rok za završetak 30.09.2024. godine

Prijavila je temu kod mentora dr Sanje Lončar

Naziv teme: „Optimizacija razvoja softvera pomoću alata za upravljanje projektima“

Predložena Komisija za ocenu i odbranu rada:

 1. dr Sanja Lončar, mentor
 2. dr Predrag Ranitović, član
 3. dr Siniša Mitić, član

 

 1. Vukašin Stupar, br. indeksa 2020/004003 – studijski program Primenjena informatika – rok za završetak 30.09.2024. godine

Prijavio je temu kod mentora dr Sanje Lončar

Naziv teme: „Java Swing aplikacija za upravljanje informacionim sistemom škole“

Predložena Komisija za ocenu i odbranu rada:

 1. dr Sanja Lončar, mentor
 2. dr Predrag Ranitović, član
 3. dr Zoran Marošan, član
 4. Ružica Milojević, br. indeksa 2017/004008 – studijski program Primenjena informatika – rok za završetak 30.09.2024. godine

Prijavila je temu kod mentora dr Sanje Lončar

Naziv teme: „Pregled algoritama za detekciju i prepoznavanje mikroekspresija lica“

Predložena Komisija za ocenu i odbranu rada:

 1. dr Sanja Lončar, mentor
 2. dr Siniša Mitić, član
 3. dr Predrag Ranitović, član

 

 1. Ivan Blagojević, br. indeksa 2019/000056 – studijski program Finansije i bankarstvo – rok za završetak 30.09.2024. godine

Prijavio je temu kod mentora dr Željka Račića

Naziv teme: „Analiza vrsta platnih kartica u bankarstvu“

Predložena Komisija za ocenu i odbranu rada:

 1. dr Željko Račić, mentor
 2. dr Slobodanka Jovin, član
 3. dr Branka Paunović, član

 

 1. Milica Vuković, br. indeksa 2019/000013 – studijski program Finansije i bankarstvo – rok za završetak 30.09.2024. godine

Prijavila je temu kod mentora dr Željka Račića

Naziv teme: „Analiza postupka odobravanja kredita u bankama“

Predložena Komisija za ocenu i odbranu rada:

 1. dr Željko Račić, mentor
 2. dr Mirela Momčilović, član
 3. dr Dragana Milić, član

 

 1. Stefan Atanacković, br. indeksa 2016/004005 – studijski program Primenjena informatika – rok za završetak 30.09.2024. godine

Prijavio je temu kod mentora dr Predraga Ranitovića

Naziv teme: „Primena internet stvari kroz Smart Home rešenje“

Predložena Komisija za ocenu i odbranu rada:

 1. dr Predrag Ranitović, mentor
 2. dr Siniša Mitić, član
 3. dr Miloš Japundžić, član

 

 1. Tamara Mitković, br. indeksa 2016/004014 – studijski program – Primenjena informatika – rok za završetak 30.09.2024. godine

Prijavila je temu kod mentora dr Predraga Ranitovića

Naziv teme: „Primena aplikativnog softvera u procesu implementacije i razvoja projektnih planova“

Predložena Komisija za ocenu i odbranu rada:

 1. dr Predrag Ranitović, mentor
 2. dr Siniša Mitić, član
 3. dr Sanja Lončar, član

 

 1. Antonina Smoljan, br. indeksa 2020/004011 – studijski program – Primenjena informatika – rok za završetak 30.09.2024. godine

Prijavila je temu kod mentora dr Predraga Ranitovića

Naziv teme: „Primena sistema elektronskog plaćanja u poslovnim procesima“

Predložena Komisija za ocenu i odbranu rada:

 1. dr Predrag Ranitović, mentor
 2. dr Zoran Marošan, član
 3. dr Đorđe Ćuzović, član

 

 1. Anđela Grahovac, br. indeksa 2020/001056 – studijski program – Trgovina i međunarodno poslovanje – rok za završetak 30.09.2024. godine

Prijavila je temu kod mentora dr Milijane Roganović

Naziv teme: „Strategije i principi trgovinskog poslovanja proizvodnih kompanija: analiza na primeru fabrike ulja „Banat“ D.O.O. Nova Crnja“

Predložena Komisija za ocenu i odbranu rada:

 1. dr Milijana Roganović, mentor
 2. dr Saša Raletić-Jotanović, član
 3. dr Biljana Stankov, član

 

 1. Staša Ilijevski, br. indeksa 2019/002076 – studijski program – Turizam i hotelijerstvo – rok za završetak 30.09.2024. godine

Prijavila je temu kod mentora dr Ane Jovičić Vuković

Naziv teme: „Turistička krstarenja u svetu i Srbiji“

Predložena Komisija za ocenu i odbranu rada:

 1. dr Ana Jovičić Vuković, mentor
 2. dr Bojana Kovačević-Berleković, član
 3. dr Tatjana Bošković, član

 

 1. Noemi Banko, br. indeksa 2020/000069 – studijski program – Finansije i bankarstvo – rok za završetak 30.09.2024. godine

Prijavila je temu kod mentora dr Sanje Vlaović-Begović

Naziv teme: „Analiza prinosnog i finansijskog položaja preduzeća „Bambi“ i „Jaffa““

Predložena Komisija za ocenu i odbranu rada:

 1. dr Sanja Vlaović-Begović, mentor
 2. dr Stevan Tomašević, član
 3. dr Dajana Ercegovac, član

 

 

 1. Anđela Markov, br. indeksa 2019/001013 – studijski program – Trgovina i

 međunarodno poslovanje – rok za završetak 30.09.2024. godine

Prijavila je temu kod mentora dr Biljana Stankov

Naziv teme: „ Značaj i funkcija carine u spoljnoj trgovini“

Predložena Komisija za ocenu i odbranu rada:

 1. dr Biljana Stankov, mentor
 2. dr Dejan Đurić, član
 3. dr Željko Račić, član

 

 1. Dunja Lazarov, br. indeksa 2020/000033 – studijski program – Finansije i bankarstvo – rok za završetak 30.09.2024. godine

Prijavila je temu kod mentora dr Biljana Stankov

Naziv teme: „Evropska unija kao najznačajniji trgovinski i investicioni partner Republike Srbije“

Predložena Komisija za ocenu i odbranu rada:

 1. dr Biljana Stankov, mentor
 2. dr Đorđe Ćuzović, član
 3. dr Nataša Papić-Blagojević, član

 

 1. Ivana Zorić, br. indeksa 2020/002015 – studijski program – Trgovina i međunarodno poslovanje – rok za završetak 30.09.2024. godine

Prijavila je temu kod mentora dr Milijane Roganović

Naziv teme: „Princip timskog rada kao jedan od osnovnih principa organizacije izvršne funkcije u preduzeću“

Predložena Komisija za ocenu i odbranu rada:

 1. dr Milijana Roganović, mentor
 2. dr Nikola Jančev, član
 3. dr Maja Vukadinović, član

 

 1. Anđela Kondžulović, br. indeksa 2020/001010 – studijski program – Trgovina i međunarodno poslovanje – rok za završetak 30.09.2024. godine

Prijavila je temu kod mentora dr Milijane Roganović

Naziv teme: „Značaj elektronske trgovine na primeru kompanije ZARA“

Predložena Komisija za ocenu i odbranu rada:

 1. dr Milijana Roganović, mentor
 2. dr Đorđe Ćuzović, član
 3. dr Dragana Gašević, član

 

 1. Zorana Marković, br. indeksa 2019/001046 – studijski program – Trgovina i međunarodno poslovanje – rok za završetak 30.09.2024. godine

Prijavila je temu kod mentora dr Milijane Roganović

Naziv teme: „Usklađivanje tehnološke strategije i upravljanje ljudskim resursima u organizaciji“

Predložena Komisija za ocenu i odbranu rada:

 1. dr Milijana Roganović, mentor
 2. dr Nikola Jančev, član
 3. dr Maja Vukadinović, član
 4. Vladana Tucić, br. indeksa 2020/001015 – studijski program – Trgovina i međunarodno poslovanje – rok za završetak 30.09.2024. godine

Prijavila je temu kod mentora dr Milijane Roganović

Naziv teme: „Primenjeni trgovinski menadžment na primeru preduzeća „Mrkšićevi salaši““

Predložena Komisija za ocenu i odbranu rada:

 1. dr Milijana Roganović, mentor
 2. dr Saša Raletić-Jotanović, član
 3. dr Tatjana Bošković, član

 

 1. Mina Rackov, br. indeksa 2019/002054 – studijski program – Turizam i hotelijerstvo – rok za završetak 30.09.2024. godine

Prijavila je temu kod mentora dr Ane Jovičić Vuković

Naziv teme: „Turistički značaj Zlatibora“

Predložena Komisija za ocenu i odbranu rada:

 1. dr Ana Jovičić Vuković, mentor
 2. dr Bojana Kovačević-Berleković, član
 3. dr Gordana Vuksanović, član

 

 1. Tamara Pepić, br. indeksa 2019/002083 – studijski program – Turizam i hotelijerstvo – rok za završetak 30.09.2024. godine

Prijavila je temu kod mentora dr Bojane Kovačević-Berleković

Naziv teme: „Aktivan odmor kao značajan segment ponude turizma Zapadne Srbije“

Predložena Komisija za ocenu i odbranu rada:

 1. dr Bojana Kovačević-Berleković, mentor
 2. dr Tatjana Bošković, član
 3. dr Ana Jovičić Vuković, član

 

 1. Luka Lovrić, br. indeksa 2018/002026 – studijski program – Turizam i hotelijerstvo – rok za završetak 30.09.2024. godine

Prijavio je temu kod mentora dr Dragane Gašević

Naziv teme: „Značaj segmentacije turističkog tržišta na primeru grada Novog Sada“

Predložena Komisija za ocenu i odbranu rada:

 1. dr Dragana Gašević, mentor
 2. dr Dragoljub Jovičić, član
 3. dr Branka Maksimović, član

 

 1. Aleksandra Katić, br. indeksa 2017/004005 – studijski program – Primenjena informatika – rok za završetak 30.09.2024. godine

Prijavila je temu kod mentora dr Predraga Ranitovića

Naziv teme: „Primena Cyber Security-a u informaciono tehnološkim sistemima“

Predložena Komisija za ocenu i odbranu rada:

 1. dr Predrag Ranitović, mentor
 2. dr Zoran Marošan, član
 3. dr Siniša Mitić, član

 

 1. Milena Simikić, br. indeksa 2020/004030 – studijski program – Primenjena informatika – rok za završetak 30.09.2024. godine

Prijavila je temu kod mentora dr Predraga Ranitovića

Naziv teme: „Bezbednost informacija na društvenoj mreži Tik Tok“

Predložena Komisija za ocenu i odbranu rada:

 1. dr Predrag Ranitović, mentor
 2. dr Siniša Mitić, član
 3. dr Miloš Japundžić, član

 

 

 1. Ivana Kusalo, br. indeksa 2020/000017 – studijski program – Finansije i bankarstvo – rok za završetak 30.09.2024. godine

Prijavila je temu kod mentora dr Biljane Stankov

Naziv teme: „Evropska unija kao najznačajniji investicioni partner Republike Srbije“

Predložena Komisija za ocenu i odbranu rada:

 1. dr Biljana Stankov, mentor
 2. dr Dejan Đurić, član
 3. dr Dejan Živkov, član

 

 1. Milica Čobanov, br. indeksa 2020/000055 – studijski program – Finansije i bankarstvo – rok za završetak 30.09.2024. godine

Prijavila je temu kod mentora dr Slobodanke Jovin

Naziv teme: „Finansiranje malih i srednjih preduzeća u Republici Srbiji na primeru NLB Komercijalne banke“

Predložena Komisija za ocenu i odbranu rada:

 1. dr Slobodanka Jovin, mentor
 2. dr Dajana Ercegovac, član
 3. dr Branka Paunović, član

 

 1. Leona Sabo, br. indeksa 2020/001028 – studijski program – Trgovina i međunarodno poslovanje – rok za završetak 30.09.2024. godine

Prijavila je temu kod mentora dr Biljane Stankov

Naziv teme: „Evropska unija kao najznačajniji trgovinski partner  Republike Srbije“

Predložena Komisija za ocenu i odbranu rada:

 1. dr Biljana Stankov, mentor
 2. dr Saša Raletić-Jotanović, član
 3. dr Nataša Papić-Blagojević, član

 

 1. Sara Radović, br. indeksa 2017/001019 – studijski program – Trgovina i međunarodno poslovanje – rok za završetak 30.09.2024. godine

Prijavila je temu kod mentora dr Milijane Roganović

Naziv teme: „Upravljanje ljudskim resursima u savremenom načinu poslovanja – primer kompanije Coca Cola“

Predložena Komisija za ocenu i odbranu rada:

 1. dr Milijana Roganović, mentor
 2. dr Nikola Jančev, član
 3. dr Maja Vukadinović, član

 

 1. Jelena Polić, br. indeksa 2017/001057 – studijski program – Trgovina i međunarodno poslovanje – rok za završetak 30.09.2024. godine

Prijavila je temu kod mentora dr Milijane Roganović

Naziv teme: „Menadžment prodaje trgovinskih preduzeća u Republici Srbiji“

Predložena Komisija za ocenu i odbranu rada:

 1. dr Milijana Roganović, mentor
 2. dr Đorđe Ćuzović, član
 3. dr Dragana Gašević, član
 4. Marko Ivanović, br. indeksa 2019/002055 – studijski program – Turizam i hotelijerstvo – rok za završetak 30.09.2024. godine

Prijavio je temu kod mentora dr Nataše Pavlović

Naziv teme: „Održivi razvoj turizma grada Zrenjanina“

Predložena Komisija za ocenu i odbranu rada:

 1. dr Nataša Pavlović, mentor
 2. dr Slaviša Đukanović, član
 3. dr Ana Jovičić Vuković, član

 

 1. Marina Milošević, br. indeksa 2019/002087 – studijski program – Turizam i hotelijerstvo – rok za završetak 30.09.2024. godine

Prijavila je temu kod mentora dr Bojane Kovačević-Berleković

Naziv teme: „Sport i turizam u Zvorniku“

Predložena Komisija za ocenu i odbranu rada:

 1. dr Bojana Kovačević-Berleković, mentor
 2. dr Tatjana Bošković, član
 3. dr Dragana Gašević, član

 

 

 1. Jelena Gagić, br. indeksa 2020/002002 – studijski program – Turizam i hotelijerstvo – rok za završetak 30.09.2024. godine

Prijavila je temu kod mentora dr Bojane Kovačević-Berleković

Naziv teme: „Turizam Švajcarske“

Predložena Komisija za ocenu i odbranu rada:

 1. dr Bojana Kovačević-Berleković, mentor
 2. dr Ana Jovičić Vuković, član
 3. dr Tatjana Bošković, član

 

 

 1. Daria Gerić, br. indeksa 2020/002009 – studijski program – Turizam i hotelijerstvo – rok za završetak 30.09.2024. godine

Prijavila je temu kod mentora dr Ana Jovičić Vuković

Naziv teme: „Standardi poslovanja hotelskog lanca Intercontinental hotels group“

Predložena Komisija za ocenu i odbranu rada:

 1. dr Ana Jovičić Vuković, mentor
 2. dr Tatjana Bošković, član
 3. dr Gordana Vuksanović, član

 

 

 1. Milan Lukić, br. indeksa 2020/002011 – studijski program – Turizam i hotelijerstvo – rok za završetak 30.09.2024. godine

Prijavio je temu kod mentora dr Ana Jovičić Vuković

Naziv teme: „Turistički potencijali Vojvodine“

Predložena Komisija za ocenu i odbranu rada:

 1. dr Ana Jovičić Vuković, mentor
 2. dr Bojana Kovačević-Berleković, član
 3. dr Branka Maksimović, član

 

 

 1. David Lukić, br. indeksa 2020/004018 – studijski program – Primenjena informatika – rok za završetak 30.09.2024. godine

Prijavio je temu kod mentora dr Predraga Ranitovića

Naziv teme: „Primena elektronskog poslovanja u poslovnom sistemu“

Predložena Komisija za ocenu i odbranu rada:

 1. dr Predrag Ranitović, mentor
 2. dr Siniša Mitić, član
 3. dr Đorđe Ćuzović, član

 

 1. Mia Trajković, br. indeksa 2020/001023 – studijski program – Trgovina i međunarodno poslovanje – rok za završetak 30.09.2024. godine

Prijavila je temu kod mentora dr Biljane Stankov

Naziv teme: „Strategija poslovanja transnacionalnih kompanija Evropske unije“

Predložena Komisija za ocenu i odbranu rada:

 1. dr Biljana Stankov, mentor
 2. dr Željko Račić, član
 3. dr Nataša Papić-Blagojević, član

 

 1. Ana Đurđević, br. indeksa 2020/001024 – studijski program – Trgovina i međunarodno poslovanje – rok za završetak 30.09.2024. godine

Prijavila je temu kod mentora dr Biljane Stankov

Naziv teme: „Pioniri Evropske unije i njihov doprinos evropskim integracijama“

Predložena Komisija za ocenu i odbranu rada:

 1. dr Biljana Stankov, mentor
 2. dr Dejan Živkov, član
 3. dr Nataša Papić-Blagojević, član

 

 1. Gordana Janković, br. indeksa 2020/002085 – studijski program – Turizam i hotelijerstvo – rok za završetak 30.09.2024. godine

Prijavila je temu kod mentora dr Ane Jovičić Vuković

Naziv teme: „Turizam opštine Zrenjanin“

Predložena Komisija za ocenu i odbranu rada:

 1. dr Ana Jovičić Vuković, mentor
 2. dr Bojana Kovačević-Berleković, član
 3. dr Veronika Boškov, član

 

 1. Momčilo Vranješ, br. indeksa 2020/004023 – studijski program – Primenjena informatika – rok za završetak 30.09.2024. godine

Prijavio je temu kod mentora dr Predraga Ranitovića

Naziv teme: „Osnove i značaj primene PayPal-a u elektronskim sistemima“

Predložena Komisija za ocenu i odbranu rada:

 1. dr Predrag Ranitović, mentor
 2. dr Miloš Japundžić, član
 3. dr Đorđe Ćuzović, član

Ažurirano 11.09.2023. god.