Izaberite stranicu

Svi studenti koji  upisuju ili obnavljaju  godinu školske  2023/24 god. u obavezi su da popune elektronski ŠV-20 obrazac  kroz svoj e-student nalog, imaju vidljivu uplatu na računu,  pa zatim predaju u službu sledeća dokumenta:

 • Indeks (za studente, ako već nije overen semestar u indeksu, popunjene semestralne listove), prijavni list za upis i statistički list (Skriptarnica Škole)
 • Ankete za izborne predmete, stručnu praksu i ugovore za plaćanje školarine za samofinansirajuće studente (preuzeti u Studentskoj službi)
 • Uplate za školarinu i studentski fond isključivo preko e-student naloga
 • Studenti prve i druge godine koji su u školskoj 2022/23 godini ostvarili manje od 37 ESPB iz predmeta položenih u tekućoj školskoj godini, zaključno sa ispitnim rokom Oktobar II, obnavljaju godinu po Cenovniku Škole (1ESPB = 1.300,00 dinara) i uplaćuju 3.000,00 dinara za studentski fond i materijalne troškove (moguće je plaćanje školarine u ratama)
 • Studenti koji su upisali prvi put treću godinu u statusu budžeta školske 2022/23 godine, a ne polože sve ispite zaključno sa ispitnim rokom Oktobar II, upisuju ponovo treću godinu studija u istom statusu i uplaćuju 3.000,00 dinara za studentski fond i materijalne troškove.
 • Samofinansirajući studenti koji upisuju ponovo treću godinu studija, a ne polože sve ispite zaključno sa ispitnim rokom Oktobar II, obnavljaju godinu po Cenovniku Škole (1ESPB = 1.300,00 dinara – do 180 ESPB) i uplaćuju 3.000,00 dinara za studentski fond i materijalne troškove (moguće je plaćanje školarine u ratama)
 • Prilikom upisa na više godine studija, studenti koji su upisani na osnovu Programa afirmativne mere u statusu studenata koji se finansiraju iz budžeta, ne rangiraju se sa ostalim studentima, već zadržavaju budžetski status ukoliko ostvare 36 ESPB, u skladu sa Zakonom o visokom obrazovanju
 • Studenti koji su bili upisani u prvu godinu na studijski program Primenjena informatika mogu da predaju molbu za nastavak studija na drugom studijskom programu
 • Studenti koji upisuju drugu ili treću godinu prvi put uplaćuju školarinu (u zavisnosti na koliko rata plaćaju školarinu, za 10 rata prva rata – 7.800,00 dinara.) i naknadu za osiguranje, studentski fond i materijalne  troškove u iznosu od 8.000,00 dinara
 • Studenti koji prvi put upisuju narednu godinu u statusu budžeta uplaćuju naknadu za osiguranje, studentski fond i materijalne troškove u iznosu od 8.000,00 dinara
 • Studenti koji prvi put upisuju narednu godinu studija na daljinu uplaćuju prvu ratu školarine (u zavisnosti na koliko rata plaćaju školarinu, za 10 rata prva rata – 9.800,00 dinara) i 3.000,00 dinara za studentski fond i materijalne troškove
 • Studenti koji studiraju na daljinu, a u školskoj 2022/23 godini su ostvarili manje od 37 ESPB, zaključno sa ispitnim rokom Oktobar II, obnavljaju godinu po Cenovniku Škole (1ESPB = 1.633,33 dinara) i uplaćuju 3.000,00 dinara za studentski fond i materijalne troškove (moguće je palćanje školarine u ratama)
 • Studenti koji upisuju drugu godinu master strukovnih studija (sa ostvarenih 37 ESPB) uplaćuju prvu ratu školarine (u zavisnosti na koliko rata plaćaju školarinu, za 10 rata prva rata – 9.300,00 din) i 3.000,00 din za studentski fond i materijalne troškove
 • Studenti na master strukovnim studijama, koji upisuju ponovo drugu godinu studija, a ne polože sve ispite zaključno sa ispitnim rokom Oktobar II, obnavljaju godinu po Cenovniku Škole  (1ESPB = 1.550,00 dinara – do 120 ESPB) i uplaćuju 3.000,00 dinara za studentski fond i materijalne troškove (moguće je plaćanje školarine u ratama)  
 • Studenti kada popunjavaju ŠV-20, prvo moraju da popune ćirilicom opštinu srednje škole, kada to popune otvoriće se polje za srednju školu. Potrebno je početi kucanje naziva srednje škole, pa će sistem ponuditi škole koje odgovaraju tome. Na dnu tog padajućeg menija svakako postoji opcija „Uključi slobodan unos“ ako se to polje izabere otvara se sledeće polje za tekstualni unos naziva srednje škole.

 

Studentska služba