Izaberite stranicu
  1. Ivan Blagojević, br. indeksa 2019/000056 – studijski program: Finansije i bankarstvo

Prijavio je temu kod mentora dr Željka Račića

Naziv teme: „Analiza vrsta platnih kartica u bankarstvu“

 

Predložena Komisija za ocenu i odbranu rada:

  1. dr Željko Račić, mentor
  2. dr Slobodanka Jovin, član
  3. dr Branka Paunović, član

 

     Zakazana odbrana  završnog rada 13.09.2023. godine u 12,30 časova (učionica 16.)