Izaberite stranicu
 1. Милена Радивојевић, број индекса 2020/200022 – студијски програм: Међународно пословање и финансије – рок за завршетак 30.09.2024. године

   Пријавила је тему код др Жељка Рачића под називом:

„Интерне детерминанте кредитне активности банака у Републици Србији: пре и после пандемије covid-19“

        Предложена Комисија за оцену и одбрану рада:

 1. др Стеван Томашевић, председник Комисије
 2. др Драгана Милић, члан
 3.  др Жељко Рачић, ментор

 

 

 1. Татјана Смуђа, број индекса 2020/200033 – студијски програм: Међународно пословање и финансије – рок за завршетак 30.09.2024. године

   Пријавила је тему код др Жељка Рачића под називом:

„Анализа структуре кредитних пласмана банака у Републици Србији“

        Предложена Комисија за оцену и одбрану рада:

 1. др Дајана Ерцеговац, председник Комисије
 2. др Мирела Момчиловић, члан
 3.  др Жељко Рачић, ментор

 

 

 1. Љубица Торлаковић, број индекса 2019/200024 – студијски програм: Међународно пословање и финансије – рок за завршетак 30.09.2024. године

   Пријавила је тему код др Славише Ђукановића под називом:

„Анализа финансијских извештаја Ерсте банке, са освртом на међубанкарску конкурентност у Србији“

        Предложена Комисија за оцену и одбрану рада:

 1. др Жељко Рачић, председник Комисије
 2. др Дајана Ерцеговац, члан
 3.  др Славиша Ђукановић, ментор

 

 

 1. Ивана Копиловић, број индекса 2021/200051 – студијски програм: Међународно пословање и финансије – рок за завршетак 30.09.2024. године

Пријавила је тему код др Јелене Дамњановић под називом:

„Истраживање спољнотрговинске размене између Републике Србије и Европске уније“

           Предложена Комисија за оцену и одбрану рада:

 1. др Ђорђе Ћузовић, председник Комисије
 2. др Биљана Станков, члан
 3.  др Јелена Дамњановић, ментор

 

 

 1. Гордана Пераћ, број индекса 2020/200001 – студијски програм: Међународно пословање и финансије – рок за завршетак 30.09.2024. године

Пријавила је тему код др Славише Ђукановића под називом:

„Утицај шума на заштиту животне средине у Војводини“

           Предложена Комисија за оцену и одбрану рада:

 1. др Бранка Максимовић, председник Комисије
 2. др Милијана Рогановић, члан
 3.  др Славиша Ђукановић, ментор

 

                            

 1. Јована Црњански, број индекса 2020/200038 – студијски програм: Међународно пословање и финансије – рок за завршетак 30.09.2024. године

Пријавила је тему код др Жељка Рачића под називом:

„Процена максималног губитка применом ВаР методoлогије – студија случаја“

           Предложена Комисија за оцену и одбрану рада:

 

 1. др Наташа Папић-Благојевић, председник Комисије
 2. др Дејан Живков, члан
 3.  др Жељко Рачић, ментор

 

 

 1. Нина Бакић, број индекса 2020/200017 – студијски програм: Међународно пословање и финансије – рок за завршетак 30.09.2024. године

Пријавила је тему код др Дејана Живкова под називом:

„Минимизирање ризика природног гаса преко конструкције Биваријантног портфолија“

           Предложена Комисија за оцену и одбрану рада:

 

 1. др Биљана Станков, председник Комисије
 2. др Дајана Ерцеговац, члан
 3.  др Дејан Живков, ментор

 

 

 1. Жељана Коџоман, број индекса 2020/200031 – студијски програм: Међународно  пословање и финансије – рок за завршетак 30.09.2024. године

Пријавила је тему код др Маје Вукадиновић под називом:

           „Утицај дигиталне економије на развој пословања приватног сектора“

           Предложена Комисија за оцену и одбрану рада:

 

 1. др Предраг Ранитовић, председник Комисије
 2. др Мирела Момчиловић, члан
 3. др Маја Вукадиновић, ментор

 

 

 1. Немања Новаковић, број индекса 2020/200025 – студијски програм: Међународно пословање и финансије – рок за завршетак 30.09.2024. године

Пријавио је тему код др Жељка Рачића под називом:

           „Анализа методологије израчунавања адекватности капитала банака“

           Предложена Комисија за оцену и одбрану рада:

 

 1. др Дајана Ерцеговац, председник Комисије
 2. др Слободанка Јовин, члан
 3. др Жељко Рачић, ментор

 

 

 1. Јована Спасић, број индекса 2020/200046 – студијски програм: Међународно  пословање и финансије – рок за завршетак 30.09.2024. године

Пријавила је тему код др Сање Влаовић-Беговић под називом:

„Електронско фактурисање и фискализација у приватном и јавном сектору“

           Предложена Комисија за оцену и одбрану рада:

 

 1. др Љиљана Јовић, председник Комисије
 2. др Стеван Товашевић, члан
 3. др Сања Влаовић-Беговић, ментор

 

 

 1. Љубица Капор, број индекса 2020/200034 – студијски програм: Међународно  пословање и финансије – рок за завршетак 30.09.2024. године

Пријавила је тему код др Жељка Рачића под називом:

„Управљање финансијским ризицима у банкарском сектору“

           Предложена Комисија за оцену и одбрану рада:

 

 1. др Стеван Томашевић, председник Комисије
 2. др Сања Влаовић-Беговић, члан
 3. др Жељко Рачић, ментор

 

 

 1. Слободан Живковић, број индекса 2020/200050 – студијски програм: Међународно  пословање и финансије – рок за завршетак 30.09.2024. године

Пријавио је тему код др Дејана Живкова под називом:

„Конструкција портфолија између секторских акција и злата и оцена ефикасности портфолија“

           Предложена Комисија за оцену и одбрану рада:

 

 1. др Наташа Папић-Благојевић, председник Комисије
 2. др Дајана Ерцеговац, члан
 3. др Дејан Живков, ментор

 

 

 1. Милица Раца, број индекса 2019/200025 – студијски програм: Међународно  пословање и финансије – рок за завршетак 30.09.2024. године

Пријавила је тему код др Славише Ђукановића под називом:

„Утицај  обликовања и примене пословне стратегије за одржање конкурентске предности – пример предузећа „Frikom““

           Предложена Комисија за оцену и одбрану рада:

 

 1. др Татјана Бошковић, председник Комисије
 2. др Драгана Милић, члан
 3. др Славиша Ђукановић, ментор

 

 

 1. Ивана Стефановић, број индекса 2017/200023 – студијски програм: Међународно  пословање и финансије – рок за завршетак 30.09.2024. године

Пријавила је тему код др Дајане Ерцеговац под називом:

„Утицај пандемије вируса covid-19 на берзанска тржишта “

           Предложена Комисија за оцену и одбрану рада:

 

 1. др Мирела Момчиловић, председник Комисије
 2. др Драгана Милић, члан
 3. др Дајана Ерцеговац, ментор

 

 

 

 1. Татјана Ђорђевић, број индекса 2017/200054 – студијски програм: Међународно  пословање и финансије – рок за завршетак 30.09.2024. године

Пријавила је тему код др Стевана Томашевића под називом:

„Компаративна анализа ликвидности и задужености предузећа за производњу воде“

           Предложена Комисија за оцену и одбрану рада:

 

 1. др Сања Влаовић-Беговић, председник Комисије
 2. др Драгана Милић, члан
 3. др Стеван Томашевић, ментор

 

 

 1. Ђурђа Пецић, број индекса 2017/200041 – студијски програм: Међународно  пословање и финансије – рок за завршетак 30.09.2024. године

Пријавила је тему код др Стевана Томашевића под називом:

„Компаративна анализа профитабилности предузећа за производњу кондиторских производа“

           Предложена Комисија за оцену и одбрану рада:

 

 1. др Сања Влаовић-Беговић, председник Комисије
 2. др Слободанка Јовин, члан
 3. др Стеван Томашевић, ментор

 

 1. Марина Малинић, број индекса 2020/200049 – студијски програм: Међународно  пословање и финансије – рок за завршетак 30.09.2024. године

Пријавила је тему код др Жељка Рачића под називом:

„Улога и значај пословања Европске инвестиционе банке“

           Предложена Комисија за оцену и одбрану рада:

 

 1. др Стеван Томашевић, председник Комисије
 2. др Наташа Папић-Благојевић, члан
 3. др Жељко Рачић, ментор

 

 

 1. Бојан Родић, број индекса 2019/200018 – студијски програм: Међународно пословање и финансије – рок за завршетак 30.09.2024. године

Пријавио је тему код др Маје Вукадиновић под називом:

„Степен преузимања ризика као фактор одабира каријере у приватном сектору“

Предложена Комисија за оцену и одбрану рада:

 

 1. др Предраг Ранитовић, председник Комисије
 2.   др Мирела Момчиловић, члан
 3.  др Маја Вукадиновић, ментор

 

 1. Босиљка Деспенић, број индекса 2020/200009 – студијски програм: Међународно пословање и финансије – рок за завршетак 30.09.2024. године

Пријавила је тему код др Жељка Рачића под називом:

„Анализа адекватности капитала на примеру ОТП банке“

Предложена Комисија за оцену и одбрану рада:

 

 1. др Драгана Милић, председник Комисије
 2.   др Саша Ралетић-Јотановић, члан
 3.  др Жељко Рачић, ментор

 

 1. Бранкица Радивојевић, број индекса 2020/200030 – студијски програм: Међународно пословање и финансије – рок за завршетак 30.09.2024. године

Пријавила је тему код др Маје Вукадиновић под називом:

„Утицај бенефиција на задовољство послом и флуктуацију у ИТ сектору“

Предложена Комисија за оцену и одбрану рада:

 

 1. др Предраг Ранитовић, председник Комисије
 2.   др Милијана Рогановић, члан
 3.  др Маја Вукадиновић, ментор

 

 1. Драгана Сузић, број индекса 2021/200031 – студијски програм: Међународно пословање и финансије – рок за завршетак 30.09.2024. године

Пријавила је тему код др Биљане Станков под називом:

„Истраживање кретања и прогнозирање вредности извоза поврћа и воћа из Републике Србије ка Европској унији“

Предложена Комисија за оцену и одбрану рада:

 

 1. др Дејан Живков, председник Комисије
 2.   др Жељко Рачић, члан
 3.  др Биљана Станков, ментор

 

 

 1. Јелена Силађи, број индекса 2021/200004 – студијски програм: Међународно пословање и финансије – рок за завршетак 30.09.2024. године

Пријавила је тему код др Слободанке Јовин под називом:

„Електронско и мобилно банкарство као облик савременог пословања домаћих банака“

Предложена Комисија за оцену и одбрану рада:

 

 1. др Сања Влаовић-Беговић, председник Комисије
 2.   др Дајана Ерцеговац, члан
 3.  др Слободанка Јовин, ментор

 

 

 1. Ивана Јорданов, број индекса 2020/200023 – студијски програм: Међународно пословање и финансије – рок за завршетак 30.09.2024. године

Пријавила је тему код др Жељка Рачића под називом:

„Инвестиције европских институција у Србији, финансирање и утицај на економски развој“

Предложена Комисија за оцену и одбрану рада:

 

 1. др Драгана Милић, председник Комисије
 2.   др Слободанка Јовин, члан
 3.  др Жељко Рачић, ментор

 

 

 1. Тамара Марковић, број индекса 2021/200015 – студијски програм: Међународно пословање и финансије – рок за завршетак 30.09.2024. године

Пријавила је тему код др Жељка Рачића под називом:

           „Анализа примене платних картица у банкама у Републици Србији“

Предложена Комисија за оцену и одбрану рада:

 

 1. др Дајана Ерцеговац, председник Комисије
 2.   др Мирела Момчиловић, члан
 3.  др Жељко Рачић, ментор

 

 

 1. Мина Томић, број индекса 2020/200021 – студијски програм: Међународно пословање и финансије – рок за завршетак 30.09.2024. године

Пријавила је тему код др Сање Влаовић-Беговић под називом:

„Компарација пословања телекомуникационих оператера у Србији“

Предложена Комисија за оцену и одбрану рада:

 

 1. др Стеван Томашевић, председник Комисије
 2.   др Драгана Милић, члан
 3.  др Сања Влаовић-Беговић, ментор

 

 

 1. Слађана Кокот, број индекса 2021/200040 – студијски програм: Међународно пословање и финансије – рок за завршетак 30.09.2024. године

Пријавила је тему код др Дејана Живкова под називом:

„Хеџирање компаније НИС уз помоћ глобалних индекса акција у биваријантном портфолију“

Предложена Комисија за оцену и одбрану рада:

 

 1. др Биљана Станков, председник Комисије
 2.   др Наташа Папић-Благојевић, члан
 3.           др Дејан Живков, ментор

 

 1. Биљана Марић, број индекса 2019/200033 – студијски програм: Међународно пословање и финансије – рок за завршетак 30.09.2024. године

Пријавила је тему код др Славише Ђукановића под називом:

„Пословна анализа на примеру компаније „PIONIR““

Предложена Комисија за оцену и одбрану рада:

 

 1. др Бранка Максимовић, председник Комисије
 2.   др Драгољуб Јовичић, члан
 3.  др Славиша Ђукановић, ментор

 

 1. Арнела Поповић, број индекса 2021/200035 – студијски програм: Међународно пословање и финансије – рок за завршетак 30.09.2024. године

Пријавила је тему код др Биљане Станков под називом:

„Истраживање и предвиђање кретања увоза и извоза медицинских и фармацеутских производа из Републике Србије ка Европској унији“

Предложена Комисија за оцену и одбрану рада:

 

 1. др Наташа Папић-Благојевић, председник Комисије
 2.   др Дејан Живков, члан
 3.  др Биљана Станков, ментор

 

 1. Тамара Станојчев, број индекса 2021/200009 – студијски програм: Међународно пословање и финансије – рок за завршетак 30.09.2024. године

Пријавила је тему код др Биљане Станков под називом:

„Упоредна анализа предвиђених вредности прилива страних директних         инвестиција у Републици Србији и Републици Пољској у контексту односа са Европском унијом“

           Предложена Комисија за оцену и одбрану рада:

 

 1. др Жељко Рачић, председник Комисије
 2.   др Наташа Папић-Благојевић, члан
 3.  др Биљана Станков, ментор

 

 1. Сања Буњевачки, број индекса 2021/200013 – студијски програм: Међународно пословање и финансије – рок за завршетак 30.09.2024. године

Пријавила је тему код др Биљане Станков под називом:

„Истраживање актуелних кретања и предвиђање будућих вредности извоза обуће из Републике Србије ка Европској унији“

Предложена Комисија за оцену и одбрану рада:

 

 1. др Ђорђе Ћузовић, председник Комисије
 2.   др Саша Ралетић-Јотановић, члан
 3.  др Биљана Станков, ментор

 

 1. Јелена Оџић, број индекса 2021/200044 – студијски програм: Међународно пословање и финансије – рок за завршетак 30.09.2024. године

Пријавила је тему код др Биљане Станков под називом:

„Истраживање спољнотрговинске робне размене Републике Србије са Европском унијом и осталим трговинским партнерима“

Предложена Комисија за оцену и одбрану рада:

 

 1. др Дејан Живков, председник Комисије
 2.   др Жељко Рачић, члан
 3.  др Биљана Станков, ментор
 4. Маријана Марков, број индекса 2021/200007 – студијски програм: Међународно пословање и финансије – рок за завршетак 30.09.2024. године

Пријавила је тему код др Дајане Ерцеговац под називом:

„Анализа понуде дигиталних услуга и профитабилности банака у Републици Србији“

Предложена Комисија за оцену и одбрану рада:

 

 1. др Слободанка Јовин, председник Комисије
 2.   др Жељко Рачић, члан
 3.  др Дајана Ерцеговац, ментор

 

 1. Катарина Ковачевић, број индекса 2021/200027 – студијски програм: Међународно пословање и финансије – рок за завршетак 30.09.2024. године

Пријавила је тему код др Дејана Живкова под називом:

„Хеџирање пшенице путем конструкције биваријалног портфолија са европским индексима“

Предложена Комисија за оцену и одбрану рада:

 

 1.   др Биљана Станков, председник Комисије
 2.   др Наташа Папић-Благојевић, члан
 3.  др Дејан Живков, ментор

 

 1. Зорана Жигић, број индекса 2021/200045 – студијски програм: Међународно пословање и финансије – рок за завршетак 30.09.2024. године

      Пријавила је тему код др Дејана Живкова под називом:

„Прављење биваријантних портфолија између биткоина и метала са циљем минимизирања ризика биткоина“

Предложена Комисија за оцену и одбрану рада:

 

 1. др Биљана Станков, председник Комисије
 2.   др Наташа Папић-Благојевић, члан
 3.  др Дејан Живков, ментор

 

 1. Јасмина Радованов, број индекса 2020/200003 – студијски програм: Међународно пословање и финансије – рок за завршетак 30.09.2024. године

Пријавила је тему код др Марије Вуковић под називом:

„Интеграција банкарског тржишта у Републици Србији“

Предложена Комисија за оцену и одбрану рада:

 

 1. др Дејан Живков, председник Комисије
 2.   др Жељко Рачић, члан
 3.          др Марија Вуковић, ментор

 

 

 

 1. Алиса Марић, број индекса 2021/200043 – студијски програм: Међународно пословање и финансије – рок за завршетак 30.09.2024. године

Пријавила је тему код др Гордане Вуксановић под називом:

„Утицај брачног и породичног статуса на одсуствовање с посла“

Предложена Комисија за оцену и одбрану рада:

 

 1. др Маја Вукадиновић, председник Комисије
 2.   др Вероника Бошков, члан
 3.  др Гордана Вуксановић, ментор

 

 

 1. Дајана Узелац, број индекса 2021/200039 – студијски програм: Међународно пословање и финансије – рок за завршетак 30.09.2024. године

Пријавила је тему код др Дејана Живкова под називом:

„Анализа утицаја Covid – 19 на економска кретања у свету“

Предложена Комисија за оцену и одбрану рада:

 

 1. др Биљана Станков, председник Комисије
 2.   др Дајана Ерцеговац, члан
 3.  др Дејан Живков, ментор

 

 

 1. Урош Николић, број индекса 2019/200022 – студијски програм: Међународно пословање и финансије – рок за завршетак 30.09.2024. године

Пријавила је тему код др Славише Ђукановића под називом:

„Финансијско пословна анализа предузећа Аниг d.o.o.“

Предложена Комисија за оцену и одбрану рада:

 

 1. др Сања Влаовић-Беговић, председник Комисије
 2.   др Стеван Томашевић , члан
 3.  др Славиша Ђукановић, ментор

 

 1. Анђелка Врачаревић, број индекса 2020/200016 – студијски програм: Међународно пословање и финансије – рок за завршетак 30.09.2024. године

Пријавила је тему код др Славише Ђукановића под називом:

„Финансијско пословање предузећа ДНН Капитал Градња, са освртом на развој тржишта некретнина“

Предложена Комисија за оцену и одбрану рада:

 

 1. др Стеван Томашевић, председник Комисије
 2.   др Сања Влаовић-Беговић , члан
 3.  др Славиша Ђукановић, ментор

 

 

 1. Жељка Радић, број индекса 2021/200021 – студијски програм: Међународно пословање и финансије – рок за завршетак 30.09.2024. године

Пријавила је тему код др Милијане Рогановић под називом:

„Утицај материјалних и нематеријалних фактора мотивације запослених на примеру предузећа Републички фонд за здравствено осигурање“

Предложена Комисија за оцену и одбрану рада:

 

 1. др Ђорђе Ћузовић, председник Комисије
 2.   др Никола Јанчев, члан
 3.  др Милијана Рогановић, ментор

 

 1. Александра Стојановић, број индекса 2020/200026 – студијски програм: Међународно пословање и финансије – рок за завршетак 30.09.2024. године

Пријавила је тему код др Дејана Живкова под називом:

„Минимизирање ризика Биткоина преко конструкције биваријантног портфолија са пољопривредним производима“

Предложена Комисија за оцену и одбрану рада:

 

 1. др Мирела Момчиловић, председник Комисије
 2.   др Дајана Ерцеговац, члан
 3.  др Дејан Живков, ментор

 

 1. Дејана Ђокић, број индекса 2020/200043 – студијски програм: Међународно пословање и финансије – рок за завршетак 30.09.2024. године

Пријавила је тему код др Дејана Живкова под називом:

„Минимизирање ризика етереума преко конструкције биваријантног портфолија са индустријским металима“

Предложена Комисија за оцену и одбрану рада:

 

 1. др Мирела Момчиловић, председник Комисије
 2.   др Дајана Ерцеговац, члан
 3.  др Дејан Живков, ментор

 

 

 1. Дајана Сивчевић, број индекса 2021/200030 – студијски програм: Међународно пословање и финансије – рок за завршетак 30.09.2024. године

Пријавила је тему код др Наташе Папић-Благојевић под називом:

„Анализа инфлаторних кретања у Републици Србији у доба светске економске кризе применом метода тренда“

Предложена Комисија за оцену и одбрану рада:

 

 1. др Жељко Рачић, председник Комисије
 2.   др Дајана Ерцеговац, члан
 3.  др Наташа Папић-Благојевић, ментор

 

 

 1. Милош Мркела, број индекса 2021/200006 – студијски програм: Међународно пословање и финансије – рок за завршетак 30.09.2024. године

Пријавио је тему код др Дејана Ђурића под називом:

„Пољопривредна политика и могући правци развоја органске пољопривредне производње“

Предложена Комисија за оцену и одбрану рада:

 

 1. др Бранка Максимовић, председник Комисије
 2.   др Ђорђе Ћузовић, члан
 3.  др Дејан Ђурић, ментор

 

 

 1. Ленка Швенда, број индекса 2021/200041 – студијски програм: Међународно пословање и финансије – рок за завршетак 30.09.2024. године

Пријавила је тему код др Љиљане Јовић под називом:

„Улога финансијских менаџера са посебним аспектом на предузећа у Републици Србији“

Предложена Комисија за оцену и одбрану рада:

 

 1. др Слободанка Јовин, председник Комисије
 2.   др Бранка Максимовић, члан
 3.  др Љиљана Јовић, ментор

 

 

 

 

 1. Милица Виг, број индекса 2021/200034 – студијски програм: Међународно пословање и финансије – рок за завршетак 30.09.2024. године

Пријавила је тему код др Драгољуба Јовичића под називом:

„Промотивне активности компаније „Имлек“ А.Д. Падинска Скела“

Предложена Комисија за оцену и одбрану рада:

 

 1. др Биљана Станков, председник Комисије
 2.   др Саша Ралетић-Јотановић, члан
 3.  др Драгољуб Јовичић, ментор

 

 1. Далиборка Танасић, број индекса 2021/200037 – студијски програм: Међународно пословање и финансије – рок за завршетак 30.09.2024. године Пријавила је тему код др Љиљане Јовић под називом:

„Пореска евазија као феномен у земљама окружења“

Предложена Комисија за оцену и одбрану рада:

 

 1. др Жељко Рачић, председник Комисије
 2.   др Слободанка Јовин, члан
 3.  др Љиљана Јовић, ментор

 

 1. Сандра Кесић, број индекса 2021/200036 – студијски програм: Међународно пословање и финансије – рок за завршетак 30.09.2024. године

Пријавила је тему код др Ђорђа Ћузовића под називом:

„Безбедност потрошача у електронској трговини Републике Србије“

Предложена Комисија за оцену и одбрану рада:

 

 1. др Предраг Ранитовић, председник Комисије
 2.   др Милијана Рогановић, члан
 3.  др Ђорђе Ћузовић, ментор

 

 1. Слађана Ракић, број индекса 2021/200016 – студијски програм: Међународно пословање и финансије – рок за завршетак 30.09.2024. године

Пријавила је тему код др Милијане Рогановић под називом:

„Утицај стила руковођења на организациону културу у предузећу „Согнаре““

Предложена Комисија за оцену и одбрану рада:

 

 1. др Маја Вукадиновић, председник Комисије
 2.   др Никола Јанчев, члан
 3.  др Милијана Рогановић, ментор

 

 1. Анка Киш, број индекса 2021/200020 – студијски програм: Међународно пословање и финансије – рок за завршетак 30.09.2024. године

Пријавила је тему код др Славише Ђукановића под називом:

„Анализа финансијских извештаја, са освртом на маркетинг пословање, предузећа „Бамби“ АД Пожаревац“

Предложена Комисија за оцену и одбрану рада:

 

 1. др Сања Влаовић-Беговић, председник Комисије
 2.   др Дајана Ерцеговац, члан
 3.  др Славиша Ђукановић, ментор

 

 1. Емилија Граховац, број индекса 2021/200008 – студијски програм: Међународно пословање и финансије – рок за завршетак 30.09.2024. године

 

Пријавила је тему код др Николе Јанчева под називом:

„Примена дигиталног маркетинга у високошколском образовању на примеру Правног факултета за привреду и правосуђе у Новом Саду“

Предложена Комисија за оцену и одбрану рада:

 

 1. др Драгана Гашевић, председник Комисије
 2.   др Милијана Рогановић, члан
 3.  др Никола Јанчев, ментор

 

 1. Петра Илић, број индекса 2020/200007 – студијски програм: Међународно пословање и финансије – рок за завршетак 30.09.2024. године

 

Пријавила је тему код др Маје Вукадиновић под називом:

„Наслеђивање породичног пословања, перспектива младих“

Предложена Комисија за оцену и одбрану рада:

 

 1. др Жељко Рачић, председник Комисије
 2.   др Биљана Станков, члан
 3.  др Маја Вукадиновић, ментор

 

 1. Маја Солаковић, број индекса 2021/200049 – студијски програм: Међународно пословање и финансије – рок за завршетак 30.09.2024. године

 

Пријавила је тему код др Љиљане Јовић под називом:

„Систем финансијског управљања и контроле у Републици Српској“

Предложена Комисија за оцену и одбрану рада:

 

 1. др Стеван Томашевић, председник Комисије
 2.   др Бранка Максимовић, члан
 3.  др Љиљана Јовић, ментор

 

 

                                                                                  Ажурирано 13.09.2023. год