Izaberite stranicu

Комисија за мастер струковне студије ставља на увид јавности у периоду од 13.09. до 20.09.2023. године мастер рад:

 

  1. Јелена Силађи, број индекса 2021/200004 – студијски програм: Међународно  пословање и финансије, пријавила је тему код др Слободанке Јовин под називом:

„Електронско и мобилно банкарство као облик савременог пословања домаћих банака“

Извештај сачинила Комисија за оцену и одбрану рада:

  1. др Сања Влаовић-Беговић, председник Комисије
  2. др Дајана Ерцеговац, члан
  3. др Слободанка Јовин, ментор

 

  1. Тијана Нерловић, број индекса 2017/200014 – студијски програм: Међународно  пословање и финансије, пријавила је тему код др Љиљане Јовић под називом:

„Компаративна анализа примене вишеструких стопа ПДВ-а у Србији и земљама у окружењу“

Извештај сачинила Комисија за оцену и одбрану рада:

  1. др Дејан Живков, председник Комисије
  2. др Бранка Пауновић, члан
  3. др Љиљана Јовић, ментор