Izaberite stranicu

На састанку Комисије за мастер радове одржаном 13.09.2022. године утврђен je датум одбране рада

 

 

  1. Жељка Радић, број индекса 2021/200021 – студијски програм: Међународно пословање и финансије, пријавила је тему код др Милијане Рогановић под називом: „Утицај материјалних и нематеријалних фактора мотивације запослених на примеру предузећа Републички фонд за здравствено осигурање“ 

   Предложена Комисија за оцену и одбрану рада:

 

  1. др Ђорђе Ћузовић, председник Комисије
  2. др Никола Јанчев, члан
  3. др Милијана Рогановић, ментор

 

    Предложен датум одбране 14.09.2023. године у 13,00 часова (свечана сала)