Izaberite stranicu
  1. Noemi Banko, br. indeksa 2020/000069 – studijski program: Finansije i bankarstvo

Prijavila je temu kod mentora dr Sanje Vlaović-Brgović

Naziv teme: „Analiza prinosnog i finansijskog položaja preduzeća „Bambi“ i „Jaffa““

 

Predložena Komisija za ocenu i odbranu rada:

  1. dr Sanja Vlaović-Begović, mentor
  2. dr Stevan Tomašević, član
  3. dr Dajana Ercegovac, član

 

     Zakazana odbrana  završnog rada 15.09.2023. godine u 10,00 časova (svečana sala)