Izaberite stranicu
  1. Ноеми Банко, бр. индекса 2020/000069 – студијски програм: Финансије и банкарство

Пријавила је тему код ментора др Сање Влаовић-Брговић

Назив теме: „Анализа приносног и финансијског положаја предузећа „Bambi“ и „Jaffa““

 

Предложена Комисија за оцену и одбрану рада:

  1. др Сања Влаовић-Беговић, ментор
  2. др Стеван Томашевић, члан
  3. др Дајана Ерцеговац, члан

 

     Заказана одбрана  завршног рада 15.09.2023. године у 10,00 часова (свечана сала)