Izaberite stranicu
  1. Сања Буњевачки, број индекса 2021/200013 – студијски програм: Међународно  пословање и финансије, пријавила је тему код др Биљане Станков под називом:

„Истраживање актуелних кретања и предвиђање будућих вредности извоза обуће из Републике Србије ка Европској унији“

 

Извештај сачинила Комисија за оцену и одбрану рада:

 

  1. др Ђорђе Ћузовић, председник Комисије
  2.   др Саша Ралетић-Јотановић, члан
  3. др Биљана Станков, ментор