Izaberite stranicu
  1. Sanja Bunjevački, broj indeksa 2021/200013 – studijski program: Međunarodno  poslovanje i finansije, prijavila je temu kod dr Biljane Stankov pod nazivom:

„Istraživanje aktuelnih kretanja i predviđanje budućih vrednosti izvoza obuće iz Republike Srbije ka Evropskoj uniji“

 

Izveštaj sačinila Komisija za ocenu i odbranu rada:

 

  1. dr Đorđe Ćuzović, predsednik Komisije
  2.   dr Saša Raletić-Jotanović, član
  3. dr Biljana Stankov, mentor