Izaberite stranicu
  1. Dejana Vitomir, br. indeksa 2020/000042 – studijski program: Finansije i bankarstvo

Prijavila je temu kod mentora dr Željka Račića

Naziv teme: „Analiza poslova štednje u bankama“

 

Predložena Komisija za ocenu i odbranu rada:

  1. dr Željko Račić, mentor
  2. dr Branka Paunović, član
  3. dr Mirela Momčilović, član

 

     Zakazana odbrana  završnog rada 19.09.2023. godine u 12,00 časova (svečana sala)