Izaberite stranicu

Комисија за мастер струковне студије ставља на увид јавности у периоду од 20.09. до 27.09.2023. године мастер рад:

  1. Јасмина Радованов, број индекса 2020/200003 – студијски програм: Међународно  пословање и финансије, пријавила је тему код др Марије Вуковић под називом: „Интеграција банкарског тржишта у Републици Србији“

Извештај сачинила Комисија за оцену и одбрану рада:

  1. др Дејан Живков, председник Комисије
  2.      др Жељко Рачић, члан
  3. др Марија Вуковић, ментор