Izaberite stranicu
  1. Марија Митровић, бр. индекса 2019/000023 – студијски програм: Финансије и банкарство

Пријавила је тему код ментора др Сање Влаовић-Беговић

Назив теме: „Компаративна анализа ликвидности и профитабилности предузећа „ДИС“ и „ГОМЕКС““

 

Предложена Комисија за оцену и одбрану рада:

  1. др Сања Влаовић-Беговић, ментор
  2. др Дејан Живков, члан
  3. др Мирела Момчиловић, члан

 

     Заказана одбрана  завршног рада 25.09.2023. године у 14,00 часова (свечана сала)

 

 

  1. Немања Ђорђевић, бр. индекса 2019/000004 – студијски програм: Финансије и банкарство

Пријавила је тему код ментора др Сање Влаовић-Беговић

Назив теме: „Компаративна анализа финансијског положаја  предузећа Штарк и Пионир“

 

Предложена Комисија за оцену и одбрану рада:

  1. др Сања Влаовић-Беговић, ментор
  2. др Стеван Томашевић, члан
  3. др Мирела Момчиловић, члан

 

     Заказана одбрана  завршног рада 25.09.2023. године у 11,00 часова (свечана сала)