Izaberite stranicu

Комисија за мастер струковне студије ставља на увид јавности у периоду од 25.09. до 02.10.2023. године мастер радове:

 1. Невена Николић, број индекса 2021/200032 – студијски програм: Међународно  пословање и финансије, пријавила је тему код др Милијане Рогановић под називом:„Истраживање потрошачког задовољства онлајн куповином модних производа на територији   Републике Србије“

Извештај сачинила Комисија за оцену и одбрану рада:

 1. др Ђорђе Ћузовић, председник Комисије
 2. др Драгана Ђурић, Академија техничких струковних студија Београд, члан
 3. др Милијана Рогановић, ментор

 

 1. Слађана Кокот, број индекса 2021/200040 – студијски програм: Међународно  пословање и финансије, пријавила је тему код др Дејана Живкова под називом:„Хеџирање компаније  НИС уз помоћ глобалних индекса акција у биваријантном портфолију“

Извештај сачинила Комисија за оцену и одбрану рада:

 1. др Биљана Станков, председник Комисије
 2. др Наташа Папић-Благојевић, члан
 3. др Дејан Живков, ментор

 

 1. Јелена Оџић, број индекса 2021/200044 – студијски програм: Међународно  пословање и финансије, пријавила је тему код др Биљане Станков под називом:„Истраживање спољнотрговинске робне размене Републике Србије са Европском унијом и осталим трговинским партнерима“

Извештај сачинила Комисија за оцену и одбрану рада:

 1. др Дејан Живков, председник Комисије
 2. др Жељко Рачић, члан
 3. др Биљана Станков, ментор

 

 1. Емилија Граховац, број индекса 2021/200008 – студијски програм: Међународно  пословање и финансије, пријавила је тему код др Николе Јанчева под називом:„Примена дигиталног маркетинга у високошколском образовању на примеру Правног факултета за привреду и правосуђе у Новом Саду“

Извештај сачинила Комисија за оцену и одбрану рада:

 1. др Драгана Гашевић, председник Комисије
 2. др Милијана Рогановић, члан
 3. др Никола Јанчев, ментор

 

 1. Вук Алексић, број индекса 2021/200008 – студијски програм: Међународно  пословање и финансије, пријавила је тему код др Јована Његића под називом:„Сајбер безбедност у области финансија – савремена кретања и тенденције“

Извештај сачинила Комисија за оцену и одбрану рада:

 1. др Слободанка Јовин, председник Комисије
 2. др Ана Јовичић Вуковић, члан
 3. др Јован Његић, ментор

 

 1. Петра Илић, број индекса 2020/200007 – студијски програм: Међународно  пословање и финансије, пријавила је тему код др Маје Вукадиновић под називом:„Наслеђивање породичног пословања, перспектива младих“

Извештај сачинила Комисија за оцену и одбрану рада:

 1. др Жељко Рачић, председник Комисије
 2. др Биљана Станков, члан
 3. др Маја Вукадиновић, ментор

 

 1. Далиборка Танасић, број индекса 2021/200037 – студијски програм: Међународно  пословање и финансије, пријавила је тему код др Љиљане Јовић под називом:„Пореска евазија као феномен у земљама окружење“

Извештај сачинила Комисија за оцену и одбрану рада:

 1. др Жељко Рачић, председник Комисије
 2. др Слободанка Јовин, члан
 3. др Љиљана Јовић, ментор

 

 1. Алиса Марић, број индекса 2021/200043 – студијски програм: Међународно  пословање и финансије, пријавила је тему код др Гордана Вуксановић под називом:„Утицај брачног и породичног статуса на осуствовање с посла“

Извештај сачинила Комисија за оцену и одбрану рада:

 1. др Маја Вукадиновић, председник Комисије
 2. др Вероника Бошков, члан
 3. др Гордана Вуксановић, ментор

 

 1. Маријана Марков, број индекса 2021/200007 – студијски програм: Међународно  пословање и финансије, пријавила је тему код др Дајане Ерцеовац под називом:„Анализа понуде дигиталних услуга и профитабилности банака  у Републици Србији“

Извештај сачинила Комисија за оцену и одбрану рада:

 1. др Слободанка Јовин, председник Комисије
 2. др Жељко Рачић, члан
 3. др Дајана Ерцеговац, ментор

 

 1. Дајана Узелац, број индекса 2021/200039 – студијски програм: Међународно  пословање и финансије, пријавила је тему код др Дејана Живкова под називом:„Анализа утицаја Covid – 19 на економска кретања у свету“

Извештај сачинила Комисија за оцену и одбрану рада:

 1. др Биљана Станков, председник Комисије
 2. др Дајана Ерцеговац, члан
 3. др Дејан Живков, ментор