Izaberite stranicu

На састанку Комисије за мастер радове одржаном 20.09.2023. године утврђени су датуми одбрана радова

 

 1. Тијана Нерловић, број индекса 2017/200014 – студијски програм: Међународно  пословање и финансије, пријавила је тему код др Љиљане Јовић под називом:

„Компаративна анализа примене вишеструких стопа ПДВ-а у Србији и земљама у окружењу“

             Предложена Комисија за оцену и одбрану рада:

 

 1.   др Дејан Живков, председник Комисије
 2. др Бранка Пауновић, члан
 3. др Љиљана Јовић, ментор

 

Предложен датум одбране 25.09.2023.године у 15.30 часова (учионица 16)  

 

 

 1. Јелена Силађи, број индекса 2021/200004 – студијски програм: Међународно  пословање и финансије, пријавила је тему код др Слободанке Јовин под називом:

„Електронско и мобилно банкарство као облик савременог пословања домаћих банака “

             Предложена Комисија за оцену и одбрану рада:

 

 1. др Сања Влаовић-Беговић, председник Комисије
 2. др Дајана Ерцеговац, члан
 3. др Слободанка Јовин, ментор

 

Предложен датум одбране 25.09.2023.године у 12.00 часова (свечана сала)  

 

 

 1. Тамара Марковић, број индекса 2021/200015 – студијски програм: Међународно  пословање и финансије, пријавила је тему код др Жељка Рачића под називом:

„Анализа примене платних картица у банкама у Републици Србији“

  

             Предложена Комисија за оцену и одбрану рада:

 

 1. др Дајана Ерцеговац, председник Комисије
 2. др Мирела Момчиловић, члан
 3. др Жељко Рачић, ментор

 

Предложен датум одбране 25.09.2023.године у 13.00 часова (свечана сала)