Izaberite stranicu

На састанку Комисије за мастер радове одржаном 25.09.2023. године утврђен је датум одбране рада

 

  1. Сања Буњевачки, број индекса 2021/200013 – студијски програм: Међународно  пословање и финансије, пријавила је тему код др Станков Биљане под називом:

„Истраживање актуелних кретања и предвиђање будућих вредности извоза обуће из Републике Србије ка Европској унуји“

             Предложена Комисија за оцену и одбрану рада:

  1. др Ђорђе Ћузовић, председник Комисије
  2.   др Саша Ралетић-Јотановић, члан
  3. др Биљана Станков, ментор

 

Предложен датум одбране 25.09.2023.године у 15.30 часова (свечана сала)