Izaberite stranicu
 1. Дариа Герић, бр. индекса 2020/002009 – студијски програм: Туризам и хотелијерство

Пријавила је тему код ментора др Ане Јовичић Вуковић

Назив теме: „Стандарди пословања хотелског ланца Intercontinental hotels group“

 

Предложена Комисија за оцену и одбрану рада:

 1. др Ана Јовичић Вуковић, ментор
 2. др Татјана Бошковић, члан
 3. др Гордана Вуксановић, члан

 

     Заказана одбрана  завршног рада 27.09.2023. године у 12,30 часова (учионица 16)

 

 

 1. Дајана Вршка, бр. индекса 2020/000035 – студијски програм: Финансије и банкарство

Пријавила је тему код ментора др Драгане Милић

Назив теме: „Тржиште осигурања у свету“

 

Предложена Комисија за оцену и одбрану рада:

 1. др Драгана Милић, ментор
 2. др Наташа Папић-Благојевић, члан
 3. др Бисерка Комненић, члан

 

     Заказана одбрана  завршног рада 27.09.2023. године у 12,30 часова (свечана сала)

 

 

 1. Ања Вантук, бр. индекса 2020/002001 – студијски програм: Туризам и хотелијерство

Пријавила је тему код ментора др Бојана Ковачевић-Берлековић

Назив теме: „Туризам општине Суботица“

 

Предложена Комисија за оцену и одбрану рада:

 1. др Бојана Ковачевић-Берлековић, ментор
 2. др Татјана Бошковић, члан
 3. др Ана Јовичић Вуковић, члан

 

     Заказана одбрана  завршног рада 27.09.2023. године у 13,30 часова (свечана сала)

 

 

 1. Катарина Живин, бр. индекса 2019/002038 – студијски програм: Туризам и хотелијерство

Пријавила је тему код ментора др Ане Јовичић Вуковић

Назив теме: „Хотели као фактор квалитете туристичке понуде Новог Сада“

 

Предложена Комисија за оцену и одбрану рада:

 1. др Ана Јовичић Вуковић, ментор
 2. др Бојана Ковачевић-Берлековић, члан
 3. др Бранка Пауновић, члан

 

     Заказана одбрана  завршног рада 27.09.2023. године у 14,00 часова (свечана сала)

 

 

 1. Теодора Гавриловић, бр. индекса 2020/002033 – студијски програм: Туризам и хотелијерство

Пријавила је тему код ментора др Ане Јовичић Вуковић

Назив теме: „Квалитет услуга у хотелијерству на примеру хотелског ланца Хилтон“

 

Предложена Комисија за оцену и одбрану рада:

 1. др Ана Јовичић Вуковић, ментор
 2. др Бојана Ковачевић-Берлековић, члан
 3. др Гордана Вуксановић, члан

 

     Заказана одбрана  завршног рада 27.09.2023. године у 14,30 часова (свечана сала)