Izaberite stranicu

 

 ОБАВЕШТЕЊЕ

 Дана 18.09.2023. године Комисија Школе за одбрану и оцену завршног рада на основним  струковним студијама донела је одлуку 3-9/126-1 о одобравању теме завршног рада под називом: „Управљање квалитетом у угоститељству: Студија случаја компаније Бакарни ланац“ студент Немања Ристанић, број индекса 2019/002103- студијски програм: Туризам и хотелијерство  и именовању Комисије за одбрану и оцену завршног рада у саставу:

  1. др Ана Јовичић Вуковић, ментор
  2. др Бојана Ковачевић-Берлековић, члан
  3. др Вероника Бошков, члан

 

Задатак ментора је да члановима Комисије достави рад студента електронским путем или на други погодан начин, а пре коричења рада од стране студента. Задатак комисије је да сачини извештај о завршном раду који се доставља студентској служби уз укоричен рад, ради наставка поступка одбране и оцене рада.

 

 

                                                                                       Комисија за завршне радове

                                                                                                        Председник

                                                                                       др Наташа Папић-Благојевић