Izaberite stranicu

 

ОБАВЕШТЕЊЕ

 

Дана 18.09.2023. године Комисија Школе за одбрану и оцену завршног рада на основним  струковним студијама донела је одлуку 3-9/124-1 о одобравању теме завршног рада под називом: „Туризам Фрушке Горе“ студент Милица Обрадовић, број индекса 2020/002032- студијски програм: Туризам и хотелијерство  и именовању Комисије за одбрану и оцену завршног рада у саставу:

  1. др Ана Јовичић Вуковић, ментор
  2. др Бојана Ковачевић-Берлековић, члан
  3. др Драгана Гашевић, члан

 

Задатак ментора је да члановима Комисије достави рад студента електронским путем или на други погодан начин, а пре коричења рада од стране студента. Задатак комисије је да сачини извештај о завршном раду који се доставља студентској служби уз укоричен рад, ради наставка поступка одбране и оцене рада.

 

 

Комисија за завршне радове

Председник

 др Наташа Папић-Благојевић