Izaberite stranicu

На састанку Комисије за мастер радове одржаном 28.09.2023. године утврђен је датум одбране рада

 

  1. Јасмина Радованов, број индекса 2020/200003 – студијски програм: Међународно  пословање и финансије, пријавила је тему код др Марије Вуковић под називом:

„Интеграција банкарског тржишта у Републици Србији“

Предложена Комисија за оцену и одбрану рада:

 

  1. др Дејан Живков, председник Комисије
  2.      др Жељко Рачић, члан
  3. др Марија Вуковић, ментор

 

Предложен датум одбране 29.09.2023.године у 13.30 часова (свечана сала)