Izaberite stranicu

На састанку Комисије за специјалистичке студије одржаном  28.09.2023. године утврђен je датум одбране радa

 

  1. Наташа Иванчевић, број индекса 2008/120007 – студијски програм: Менаџмент

Пријавила је тему код др Марије Вуковић, под називом:

„Портфолио услуга правним лицима осигуравајуће куће UNIQA у Републици Србији“

Предложена Комисија за оцену и одбрану рада:

 

  1. др Марија Вуковић, ментор
  2. др Жељко Рачић, члан
  3. др Драгана Милић, члан

 

Предложен датум одбране  29.09.2023.године у 12,00 часова ( учионица 16)