Izaberite stranicu
 1. Нинослава Пантелин, бр. индекса 2020/004036 – студијски програм Примењена информатика

Пријавила је тему код ментора др Сање Лончар

Назив теме: „Оптимизација развоја софтвера помоћу алата за управљање“

Предложена Комисија за оцену и одбрану рада:

 

 1. др Сања Лончар, ментор
 2. др Предраг Ранитовић, члан
 3. др Синиша Митић, члан

 

 Заказана одбрана  завршног рада 02.10.2022.године у 10,00 часова (свечана сала)

 

 

 

 1. Наташа Обрадовић, бр. индекса 2019/000063 – студијски програм Финансије и банкарство

Пријавила је тему код ментора др Жељка Рачића

Назив теме: „Анализа кретања курса евра у Републици Србији“

Предложена Комисија за оцену и одбрану рада:

 

 1. др Жељко Рачић, ментор
 2. др Дејан Живков, члан
 3. др Дејан Ђурић, члан

 

 Заказана одбрана  завршног рада 02.10.2022.године у 12,00 часова (свечана сала)

 

 

 

 1. Ана Ђурђевић, бр. индекса 2020/001024 – студијски програм Трговина и међународно пословање

Пријавила је тему код ментора др Станков Биљане

Назив теме: „Пионири Европске уније и њихов допринос европским интеграцијама“

Предложена Комисија за оцену и одбрану рада:

 

 1. др Биљана Станков, ментор
 2. др Дејан Живков, члан
 3. др Наташа Папић-Благојевић, члан

 

 

 Заказана одбрана  завршног рада 02.10.2022.године у 12,30 часова (учионица 16)

 

 1. Јелена Јовановић, бр. индекса 2018/000011 – студијски програм Финансије и банкарство

Пријавила је тему код ментора др Жељка Рачића

Назив теме: „Анализа структуре банкарског сектора Републике Србије“

Предложена Комисија за оцену и одбрану рада:

 

 1. др Жељко Рачић, ментор
 2. др Слободанка Јовин, члан
 3. др Марија Вуковић, члан

 

 Заказана одбрана  завршног рада 02.10.2022.године у 12,30 часова (свечана сала)

 

 

 1. Јована Добричанин, бр. индекса 2019/000027 – студијски програм Финансије и банкарство

Пријавила је тему код ментора др Жељка Рачића

Назив теме: „Развој Европске монетарне уније“

Предложена Комисија за оцену и одбрану рада:

 

 1. др Жељко Рачић, ментор
 2. др Биљана Станков, члан
 3. др Дајана Ерцеговац, члан

 

 Заказана одбрана  завршног рада 02.10.2022.године у 13,00 часова (свечана сала)

 

 

 

 1. Ивана Новаковић, бр. индекса 2020/002040 – студијски програм Туризам и хотелијерство

Пријавила је тему код ментора др Дејана Ђурића

Назив теме: „Туристичка политика и могући правци развоја туризма Србије“

Предложена Комисија за оцену и одбрану рада:

 

 1. др Дејан Ђурић, ментор
 2. др Татјана Бошковић, члан
 3. др Марија Вуковић, члан

 

 Заказана одбрана  завршног рада 02.10.2022.године у 13,00 часова (учионица 16)

 

 

 

 1. Борјана Симетић, бр. индекса 2022/001022 – студијски програм Трговина и међународно пословање

Пријавила је тему код ментора др Биљане Станков

Назив теме: „Анализа процеса оснивања и проширивања Европске уније“

Предложена Комисија за оцену и одбрану рада:

 

 1. др Биљана Станков, ментор
 2. др Наташа Папић-Благојевић, члан
 3. др Жељко Рачић, члан

 

 Заказана одбрана  завршног рада 02.10.2022.године у 14,00 часова (свечана сала)

 

 1. Леона Сабо, бр. индекса 2020/001028 – студијски програм Трговина и међународно пословање

Пријавила је тему код ментора др Биљане Станков

Назив теме: „Европска унија као најзначајнији трговински партнер Републике Србије“

Предложена Комисија за оцену и одбрану рада:

 

 1. др Биљана Станков, ментор
 2. др Саша Ралетић-Јотановић, члан
 3. др Наташа Папић-Благојевић, члан

 

 Заказана одбрана  завршног рада 02.10.2022.године у 14,45 часова (свечана сала)