Izaberite stranicu

На састанку Комисије за мастер радове одржаном 02.10.2023. године утврђен je датум одбране рада

 

 

  1. Алиса Марић, број индекса 2021/200043 – студијски програм: Међународно

пословање и финансије, пријавила је тему код др Гордане Вуксановић под називом:                         „Утицај брачног и породичног статуса на одсуствовање с посла“

Предложена Комисија за оцену и одбрану рада:

 

  1. др Маја вукадиновић, председник Комисије
  2. др Вероника Бошков, члан
  3. др Гордана Вуксановић, ментор

 

Предложен датум одбране 03.10.2023. године у 11,00 часова (учионица 16)  

 

  1. Маријана Марков, број индекса 2021/200007 – студијски програм: Међународно

пословање и финансије, пријавила је тему код др Дајане Ерцеговац под називом:                         „Анализа понуде дигиталних услуга и профитабилности банака у Републици Србији“

Предложена Комисија за оцену и одбрану рада:

 

  1.   др Слободанка Јовин, председник Комисије
  2. др Жељко Рачић, члан
  3. др Дајана Ерцеговац, ментор

 

Предложен датум одбране 03.10.2023. године у 12,00 часова (свечана сала)