Izaberite stranicu
 1. Јелена Гагић, бр. индекса 2020/002002 – студијски програм Туризам и хотелијерство

Пријавила је тему код ментора др Бојане Ковачевић-Берлековић

Назив теме: „Туризам Швајцарске“

Предложена Комисија за оцену и одбрану рада:

 

 1. др Бојана Ковачевић-Берлековић, ментор
 2. др Ана Јовичић Вуковић, члан
 3. др Татјана Бошковић, члан

 

 Заказана одбрана  завршног рада 04.10.2022.године у 13.00 часова (свечана сала)

 

 

 

 1. Марина Милошевић, бр. индекса 2019/002087 – студијски програм Туризам и хотелијерство

Пријавила је тему код ментора др Бојане Ковачевић-Берлековић

Назив теме: „Спорт и туризам у Зворнику“

Предложена Комисија за оцену и одбрану рада:

 

 1. др Бојана Ковачевић-Берлековић, ментор
 2. др Татјана Бошковић, члан
 3. др Драгана Гашевић, члан

 

 Заказана одбрана  завршног рада 04.10.2022.године у 13.30 часова (свечана сала)

 

 

 

 1. Марина Јоцковић, бр. индекса 2020/000051 – студијски програм Финансије и банкарство

Пријавила је тему код ментора др Жељка Рачића

Назив теме: „Анализа осигурања депозита у Републици Србији“

Предложена Комисија за оцену и одбрану рада:

 

 1. др Жељко Рачић, ментор
 2. др Бранка Пауновић, члан
 3. др Драгана Милић, члан

 

 Заказана одбрана  завршног рада 04.10.2022.године у 14.00 часова (свечана сала)

 

 

 

 

 1. Ана Ковачевић, бр. индекса 2017/003004 – студијски програм Предузетништво

Пријавила је тему код ментора др Драгана Милић

Назив теме: „Анализа трошкова предузећа на практичном примеру“

Предложена Комисија за оцену и одбрану рада:

 

 1. др Драгана Милић, ментор
 2. др Дејан Живков, члан
 3. др Бранка Пауновић, члан

 

 Заказана одбрана  завршног рада 04.10.2022.године у 14.30 часова (учионица 16)