Izaberite stranicu

 На састанку Комисије за мастер радове одржаном 03.10.2023. године утврђен je датум одбране рада

 

 

  1. Далиборка Танасић, број индекса 2021/200037 – студијски програм: Међународно пословање и финансије, пријавила је тему код др Љиљане Јовић под називом: „Пореска евазија као феномен у земљама окружења“ 

   Предложена Комисија за оцену и одбрану рада:

 

  1. др Жељко Рачић, председник Комисије
  2. др Слободанка Јовин, члан
  3. др Љиљана Јовић, ментор

 

    Предложен датум одбране 04.10.2023. године у 15.00 часова (свечана сала)