Izaberite stranicu

Висока пословна школа струковних студија у Новом Саду организује упис у I годину мастер струковних студија на смер Међународно пословање и финансије.

Мастер струковне студије трају 2 (две) године, 4 (четири) семестра, у обиму од 120 ЕСПБ. Лице које заврши студијски програм Међународно пословање и финансије, стиче стручни назив: Струковни мастер економиста.

 

На мастер струковне студије могу се уписати студенти који су завршили Високу пословну школу струковних студија или другу сродну високошколску установу. На мастер струковне студије могу се уписати и студенти који су завршили и несродне високошколске установе под условом да положе квалификациони испит, као и страни држављани.

Пријаве на конкурс се подносе од 05.09. – 10.10.2023. године од 8.00-14.00 часова. Детаљније информације можете видети овде