Izaberite stranicu

Сви студенти који  уписују или обнављају  годину школске  2023/24 год. у обавези су да попуне електронски ШВ-20 образац  кроз свој е-студент налог, имају видљиву уплату на рачуну,  па затим предају у службу следећа документа:

 • Индекс (за студенте, ако већ није оверен семестар у индексу, попуњене семестралне листове), пријавни лист за упис и статистички лист (Скриптарница Школе)
 • Анкете за изборне предмете, стручну праксу и уговоре за плаћање школарине за самофинансирајуће студенте (преузети у Студентској служби)
 • Уплате за школарину и студентски фонд искључиво преко е-студент налога
 • Студенти прве и друге године који су у школској 2022/23 години остварили мање од 37 ЕСПБ из предмета положених у текућој школској години, закључно са испитним роком Октобар II, обнављају годину по Ценовнику Школе (1ЕСПБ = 1.300,00 динара) и уплаћују 3.000,00 динара за студентски фонд и материјалне трошкове (могуће је плаћање школарине у ратама)
 • Студенти који су уписали први пут трећу годину у статусу буџета школске 2022/23 године, а не положе све испите закључно са испитним роком Октобар II, уписују поново трећу годину студија у истом статусу и уплаћују 3.000,00 динара за студентски фонд и материјалне трошкове.
 • Самофинансирајући студенти који уписују поново трећу годину студија, а не положе све испите закључно са испитним роком Октобар II, обнављају годину по Ценовнику Школе (1ЕСПБ = 1.300,00 динара – до 180 ЕСПБ) и уплаћују 3.000,00 динара за студентски фонд и материјалне трошкове (могуће је плаћање школарине у ратама)
 • Приликом уписа на више године студија, студенти који су уписани на основу Програма афирмативне мере у статусу студената који се финансирају из буџета, не рангирају се са осталим студентима, већ задржавају буџетски статус уколико остваре 36 ЕСПБ, у складу са Законом о високом образовању
 • Студенти који су били уписани у прву годину на студијски програм Примењена информатика могу да предају молбу за наставак студија на другом студијском програму
 • Студенти који уписују другу или трећу годину први пут уплаћују школарину (у зависности на колико рата плаћају школарину, за 10 рата прва рата – 7.800,00 динара.) и накнаду за осигурање, студентски фонд и материјалне  трошкове у износу од 8.000,00 динара
 • Студенти који први пут уписују наредну годину у статусу буџета уплаћују накнаду за осигурање, студентски фонд и материјалне трошкове у износу од 8.000,00 динара
 • Студенти који први пут уписују наредну годину студија на даљину уплаћују прву рату школарине (у зависности на колико рата плаћају школарину, за 10 рата прва рата – 9.800,00 динара) и 3.000,00 динара за студентски фонд и материјалне трошкове
 • Студенти који студирају на даљину, а у школској 2022/23 години су остварили мање од 37 ЕСПБ, закључно са испитним роком Октобар II, обнављају годину по Ценовнику Школе (1ЕСПБ = 1.633,33 динара) и уплаћују 3.000,00 динара за студентски фонд и материјалне трошкове (могуће је палћање школарине у ратама)
 • Студенти који уписују другу годину мастер струковних студија (са остварених 37 ЕСПБ) уплаћују прву рату школарине (у зависности на колико рата плаћају школарину, за 10 рата прва рата – 9.300,00 дин) и 3.000,00 дин за студентски фонд и материјалне трошкове
 • Студенти на мастер струковним студијама, који уписују поново другу годину студија, а не положе све испите закључно са испитним роком Октобар II, обнављају годину по Ценовнику Школе  (1ЕСПБ = 1.550,00 динара – до 120 ЕСПБ) и уплаћују 3.000,00 динара за студентски фонд и материјалне трошкове (могуће је плаћање школарине у ратама)  
 • Студенти када попуњавају ШВ-20, прво морају да попуне ћирилицом општину средње школе, када то попуне отвориће се пољe за средњу школу. Потребно је почети куцање назива средње школе, па ће систем понудити школе које одговарају томе. На дну тог падајућег менија свакако постоји опција „Укључи слободан унос“ ако се то поље изабере отвара се следеће поље за текстуални унос назива средње школе.

 

Студентска служба