Izaberite stranicu

На састанку Комисије за мастер радове одржаном 02.10.2023. године утврђен je датум одбране рада  

 1. Невена Николић, број индекса 2021/200032 – студијски програм: Међународно  пословање и финансије, пријавила је тему код др Милијане Рогановић под називом:

„Истраживање потрошачког задовоњства онлајн куповином модних производа на територији Републике Србије“

Предложена Комисија за оцену и одбрану рада:

 1. др Ђорђе Ћузовић, председник Комисије
 2. др Драгана Ђурић, Академија техничких струковних студија Београд, члан
 3. др Милијана Рогановић, ментор

Предложен датум одбране 05.10.2023.године у 11.00 часова (свечана сала)  

 

 1. Слађана Кокот, број индекса 2021/200040 – студијски програм: Међународно  пословање и финансије, пријавила је тему код др Дејана Живкова под називом:

„Хеџирање компаније НИС уз помоћ глобалних индекса акција у биваријантном портфолију“

Предложена Комисија за оцену и одбрану рада:

 1. др Биљана Станков, председник Комисије
 2. др Наташа Папић-Благојевић, члан
 3. др Дејан Живков, ментор

Предложен датум одбране 05.10.2023.године у 12.00 часова (свечана сала)  

 

 1. Дајана Узелац, број индекса 2021/200039 – студијски програм: Међународно  пословање и финансије, пријавила је тему код др Дејана Живкова под називом:

„Анализа утицаја Covid – 19 на економска кретања у свету“

Предложена Комисија за оцену и одбрану рада:

 1. др Биљана Станков, председник Комисије
 2. др Дајана Ерцеговац, члан
 3. др Дејан Живков, ментор

Предложен датум одбране 05.10.2023.године у 13.00 часова (свечана сала)  

 1. Јелена Оџић, број индекса 2021/200044 – студијски програм: Међународно  пословање и финансије, пријавила је тему код др Биљане Станков под називом:

„Истраживање спољнотрговинске робне размене Републике Србије са Европском унијом и осталим трговинским партнерима“

Предложена Комисија за оцену и одбрану рада:

 1. др Дејан Живков, председник Комисије
 2. др Жељко Рачић, члан
 3. др Биљана Станков, ментор

Предложен датум одбране 05.10.2023.године у 14.00 часова (свечана сала)  

  

 1. Емилија Граховац, број индекса 2021/200008 – студијски програм: Међународно  пословање и финансије, пријавила је тему код др Николе Јанчева под називом:

„Примена диготалног маркетинга у високошколском образовању на примеру Правног факултета за привреду и правосуђе у Новом Саду“

Предложена Комисија за оцену и одбрану рада:

 1. др Драгана Гашевић, председник Комисије
 2. др Милијана Рогановић, члан
 3. др Никола Јанчев, ментор

Предложен датум одбране 05.10.2023.године у 14.00 часова (учионица 16)  

 1. Петра Илић, број индекса 2020/200007 – студијски програм: Међународно  пословање и финансије, пријавила је тему код др Маје Вукадиновић под називом:

„Наслеђивање породичног пословања, перспектива младих“

Предложена Комисија за оцену и одбрану рада:

 1. др Жељко Рачић, председник Комисије
 2. др Биљана Станков, члан
 3. др Маја Вукадиновић, ментор

Предложен датум одбране 05.10.2023.године у 16.30 часова (свечана сала)    

 1. Вук Алексић, број индекса 2018/200016 – студијски програм: Међународно  пословање и финансије, пријавио је тему код др Јована Његића под називом:

„Сајбер безбедност у области финансија – савремена кретања и тенденције“

Предложена Комисија за оцену и одбрану рада:

 1. др Слободанка Јовин, председник Комисије
 2. др Ана Јовичић Вуковић, члан
 3. др Јован Њ, ментор

Предложен датум одбране 05.10.2023.године у 17.30 часова (свечана сала)