Izaberite stranicu

Studenti koji su na rang listi u statusu budžetskih studenata upisuju se prema sledećem rasporedu:

Upis u II godinu
Dana 09.10.2023.godine od 8.00-13.00 časova
Konačna rang lista osnovne studije za upis u 2 godinu

Upis u III godinu
Dana 10.10.2023.godine  od 8.00-13.00 časova
Konačna rang lista osnovne studije za upis u 3 godinu

Molimo da se pridržavate objavljenih termina da imate vidljivu uplatu za studentski fond i osiguranje u iznosu od 8.000,00 dinara na svoj poziv na broj .
Samofinansirajući studenti koji upisuju prvi put drugu ili treću godinu studija uplaćuju prvu ratu školarine (u zavisnosti na koliko rata plaćaju školarinu, za 10 rata prva rata – 7.800,00 din) i 8.000,00 dinara za studentski fond i materijalne troškove predaju upisnu dokumentaciju do 20.10.2023.godine, a studenti koji ponovo upisuju istu godinu studija do 31.10.2023.godine.

Dokumentacija potrebna za upis je objavljena na linku
 https://www.vps.ns.ac.rs/2023/10/04/o-b-a-v-e-s-t-e-nj-e-77/

Studentska služba