Izaberite stranicu

На састанку Комисије за мастер радове одржаном 05.10.2023. године утврђен je датум одбране рада

 

 

  1. Ненад Купрешак, број индекса 2017/200053 – студијски програм: Међународно  пословање и финансије, пријавио је тему код др Славише Ђукановића под називом:

„Израда редовног годишњег финансијског извештаја у предузећу „Уљарице Бачка“ доо Нови Сад, уз имплементацију „ЕРП-САП“ софтвера“

  

             Предложена Комисија за оцену и одбрану рада:

 

  1. др Стеван Томашевић, председник Комисије
  2. др Бисерка Комненић, члан
  3. др Славиша Ђукановић, ментор

 

Предложен датум одбране 05.10.2023.године у 12.00 часова (учионица 12)