Izaberite stranicu
  1. Лидија Ракић, бр. индекса 2019/000073 – студијски програм Финансије и банкарство

Пријавила је тему код ментора др Милијане Рогановић

Назив теме: „Утицај лидерства на мотивацију запослених“

Предложена Комисија за оцену и одбрану рада:

 

  1. др Милијана Роганоић, ментор
  2. др Маја Вукадиновић, члан
  3. др Никола Јанчев, члан

 

 Заказана одбрана  завршног рада 12.10.2023.године у 12.00 часова (свечана сала)