Izaberite stranicu

Комисија за мастер струковне студије ставља на увид јавности у периоду од 12.10. до 19.10.2032. године мастер рад:

 

  1. Слађана Ракић, бр. индекса 2021/200016 – студијски програм – Међународно пословање и финансије, пријавла је тему код ментора др Милијане Рогановић под називом:

„Утицај стила руковођења на организациону културу у предузећу „Согнаре““

 Извештај сачинила Комисија у саставу:

 

  1. др Маја Вукадиновић, председник Комисије
  2. др Никола Јанчев, члан
  3. др Милијана Рогановић, ментор