Izaberite stranicu

Интерни конкурс за избор у звање и радно место ДЕМОНСТРАТОР (два извршиоца) за ужу област Трговина на период од најдуже једне школске године.

Све потребне податке можете преузети овде