Izaberite stranicu
  1. Јована Пјевчевић, бр. индекса 2020/002054 – студијски програм Туризам и хотелијерство

Пријавила је тему код ментора др Ане Јовичић Вуковић

Назив теме: „Туристички потенцијали Старе планине“

Предложена Комисија за оцену и одбрану рада:

 

  1. др Ана Јовичић Вуковић, ментор
  2. др Бојана Ковачевић-Берлековић, члан
  3. др Татјана Бошковић, члан

 

 Заказана одбрана  завршног рада 19.10.2023.године у 9.45 часова (свечана сала)