Izaberite stranicu
  1. Jovana Pjevčević, br. indeksa 2020/002054 – studijski program Turizam i hotelijerstvo

Prijavila je temu kod mentora dr Ane Jovičić Vuković

Naziv teme: „Turistički potencijali Stare planine“

Predložena Komisija za ocenu i odbranu rada:

 

  1. dr Ana Jovičić Vuković, mentor
  2. dr Bojana Kovačević-Berleković, član
  3. dr Tatjana Bošković, član

 

 Zakazana odbrana  završnog rada 19.10.2023.godine u 9.45 časova (svečana sala)