Izaberite stranicu

На састанку Комисије за мастер радове одржаном 24.10.2023. године утврђен je датум одбране рада

 

 

  1. Вукашин Тодоровић, број индекса 2019/200031 – студијски програм: Међународно  пословање и финансије, пријавио је тему код др Славише Ђукановића под називом:

„Анализа финансијских извештаја предузећа „Техномеханика“ Д.О.О., са освртом на могућности решавања уочених недостатака“

 

Предложена Комисија за оцену и одбрану рада:

 

  1. др Мирела Момчиловић, председник Комисије
  2. др Сања Влаовић-Беговић, члан
  3. др Славиша Ђукановић, ментор

 

Предложен датум одбране 24.10.2023.године у 11.00 часова (свечана сала)  

 

  1. Слађана Ракић, број индекса 2021/200016 – студијски програм: Међународно  пословање и финансије, пријавила је тему код др Милијане Рогановић под називом:

„Утицај стила руковођења на организациону културу  у предузећу „Согнаре““

 

Предложена Комисија за оцену и одбрану рада:

 

  1. др Маја Вукадиновић, председник Комисије
  2. др Никола Јанчев, члан
  3. др Милијана Рогановић, ментор

 

Предложен датум одбране 26.10.2023.године у 13.00 часова (свечана сала)