Izaberite stranicu

ВИСОКА ПОСЛОВНА ШКОЛА

СТРУКОВНИХ СТУДИЈА

НОВИ САД

Ул. Владимира Перића Валтера 4

БРОЈ: 1-874/1

ДАТУМ: 25.10.2023. године

 

ОБАВЕШТЕЊЕ

 

Висока пословна школа струковних студија у Новом Саду, ул. Владимира Перића Валтера 4, обавештава јавност да је написан Извештај о пријављеним кандидатима за избор у звање демонстратора за ужу област Трговина. 

Извештај о пријављеним кандидатима

Интерни конкурс за избор у звање демонстратора је расписан и објављен на интернет страни Школе и огласној табли дана 12.10.2023. године.

Извештај Комисије ставља се на увид јавности на интернет страну Школе и огласну таблу, у трајању од 3 дана.

У току трајања увида јавности Школи се могу доставити примедбе на Извештај, у писаној форми.

 

 

СЛУЖБА ЗА ПРАВНЕ

И ОПШТЕ ПОСЛОВЕ