Izaberite stranicu
 1. Јована Димитровски, бр. индекса 2020/000034 – студијски програм Финансије и банкарство

Пријавила је тему код ментора др Милијане Рогановић

Назив теме: „Утицај мотивације запослених на задовољство послом и њихову продуктивност“

Предложена Комисија за оцену и одбрану рада:

 

 1. др Милијана Рогановић, ментор
 2. др Маја Вукадиновић, члан
 3. др Драгана Гашевић, члан

 

 Заказана одбрана  завршног рада 26.10.2023.године у 12.00 часова (учионица 16)

 

 

 1. Анђела Марков, бр. индекса 2019/001013 – студијски програм Трговина и међународно пословање

Пријавила је тему код ментора др Биљане Станков

Назив теме: „Значај и функције царине у спољној трговини“

Предложена Комисија за оцену и одбрану рада:

 

 1. др Биљана Станков, ментор
 2. др Дејан Ђурић, члан
 3. др Жељко Рачић, члан

 

 Заказана одбрана  завршног рада 26.10.2023.године у 12.00 часова (свечана сала)

 

 

 

 1. Валентина Топић, бр. индекса 2020/000040 – студијски програм Финансије и банкарство

Пријавила је тему код ментора др Биљане Станков

Назив теме: „Истраживање кретања промета трговине на мало у Републици Србији“

Предложена Комисија за оцену и одбрану рада:

 

 1. др Биљана Станков, ментор
 2. др Наташа Папић-Благојевић, члан
 3. др Драгољуб Јовичић, члан

 

 Заказана одбрана  завршног рада 26.10.2023.године у 12.30 часова (свечана сала)