Izaberite stranicu
  1. Милица Обрадовић, бр. индекса 2020/002032 – студијски програм Туризам и хотелијерство

Пријавила је тему код ментора др Ане Јовичић Вуковић

Назив теме: „Туризам Фрушке Горе“

Предложена Комисија за оцену и одбрану рада:

 

  1. др Ана Јовичић Вуковић, ментор
  2. др Бојана Ковачевић-Берлековић, члан
  3. др Драгана Гашевић, члан

 

 Заказана одбрана  завршног рада 09.11.2023.године у 9.45 часова (свечана сала)

 

 

    

  1. Тамара Мојсовски, бр. индекса 2020/002007 – студијски програм Туризам и хотелијерство

Пријавила је тему код ментора др Бојане Ковачевић-Берлековић

Назив теме: „Туристички приказ бање Врдник“

Предложена Комисија за оцену и одбрану рада:

 

  1. др Бојана Ковачевић-Берлековић, ментор
  2. др Ана Јовичић Вуковић, члан
  3. др Гордана Вуксановић, члан

 

 Заказана одбрана  завршног рада 09.11.2023.године у 14.00 часова (свечана сала)