Izaberite stranicu
  1. Анђела Конџуловић, бр. индекса 2020/001010 – студијски програм Трговина и међународно пословање

Пријавила је тему код ментора др Милијане Рогановић

Назив теме: „Значај електронске трговине на примеру компаније ZARA“

Предложена Комисија за оцену и одбрану рада:

 

  1. др Милијана Рогановић, ментор
  2. др Ђорђе Ћузовић, члан
  3. др Драгана Гашевић, члан

 

 Заказана одбрана  завршног рада 16.11.2023.године у 11.00 часова (свечана сала)