Izaberite stranicu
  1. Anđela Kondžulović, br. indeksa 2020/001010 – studijski program Trgovina i međunarodno poslovanje

Prijavila je temu kod mentora dr Milijane Roganović

Naziv teme: „Značaj elektronske trgovine na primeru kompanije ZARA“

Predložena Komisija za ocenu i odbranu rada:

 

  1. dr Milijana Roganović, mentor
  2. dr Đorđe Ćuzović, član
  3. dr Dragana Gašević, član

 

 Zakazana odbrana  završnog rada 16.11.2023.godine u 11.00 časova (svečana sala)