Izaberite stranicu

ОДОБРЕНЕ ТЕМЕ СПЕЦИЈАЛИСТИЧКИХ РАДОВА У ШКОЛСКОЈ 2023/24. години

 

 

  1. Тијана Крнојелац, број индекса 2016/100036 – студијски програм – Банкарство и осигурање – рок за завршетак 31.12.2023. године

Пријавила је тему код др Жењка Рачића, под називом:

„Развој електронског банкарства у Републици Србији, са посебним освртом на електронско банкарство у банка Intesi, OTP банци и ProCredit банци“

Предложена Комисија за оцену и одбрану рада:

 

  1. др Жељко Рачић, ментор
  2. др Дајана Ерцеговац, члан
  3. др Слободанка Јовин, члан

 

 

 

                                                       Ажурирано 15.11.2023. год.