Izaberite stranicu
  1. Јелена Јовановић, бр. индекса 2019/000004 – студијски програм Финансије и банкарство

Пријавила је тему код ментора др Драгане Милић

Назив теме: „Анализа понуде животног осигурања за децу и омладину у Републици Србији“

Предложена Комисија за оцену и одбрану рада:

 

  1. др Драгана Милић, ментор
  2. др Наташа Папић- Благојевић, члан
  3. др Сања Влаовић-Беговић, члан

 

 Заказана одбрана  завршног рада 20.11.2023.године у 11.00 часова (свечана сала)