Izaberite stranicu

На састанаку Комисије за мастер радове одржаном  27.11.2023. године утврђени су датуми одбране рада 

 

У периоду од 17.11. до 24.11.2023. године мастер рад је  био изложен на увид  јавности.

Није било примедаба на рад.

  1. Сандра Кесић, број индекса 2021/200036 – студијски програм: Међународно  пословање и финансије, пријавила је тему код др Ђорђа Ћузовића под називом:

„Безбедност потрошача у електронској трговини Републике Србије“

 

Предложена Комисија за оцену и одбрану рада:

  1. др Предраг Ранитовић, председник Комисије
  2.   др Милијана Рогановић, члан
  3. др Ђорђе Ћузовић, ментор

 

Предложен датум одбране 30.11.2023.године у 12.00 часова (свечана сала)