Izaberite stranicu

Комисија за мастер струковне студије ставља на увид јавности у периоду од 01.12. до 08.12.2023. године мастер радове:

 

  1. Ленка Швенда, број индекса 2021/200041 – студијски програм: Међународно  пословање и финансије, пријавила је тему код др Љиљане Јовић под називом:

„Улога финансијских менаџера са посебним аспектом на предузећа у Републици Србији“

 

Извештај сачинила Комисија за оцену и одбрану рада:

 

  1. др Слободанка Јовин, председник Комисије
  2. др Бранка Максимовић, члан
  3. др Љиљана Јовић, ментор

 

 

  1. Дајана Сивчевић, број индекса 2021/200030 – студијски програм: Међународно  пословање и финансије, пријавила је тему код др Наташе Папић-Благојевић под називом:

„Анализа инфлаторних кретања у Републици Србији у доба светске економске кризе применом метода тренда“

 

Извештај сачинила Комисија за оцену и одбрану рада:

 

  1. др Жељко Рачић, председник Комисије
  2. др Дајана Ерцеговац, члан
  3. др Наташа Папић-Благојевић, ментор