Izaberite stranicu

УВИД ЈАВНОСТИ ЗА МАСТЕР РАДОВЕ У ПЕРИОДУ ОД  11.12. ДО 18.12.2023. године

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е

 

 

Комисија за мастер струковне студије ставља на увид јавности у периоду од 11.12. до 18.12.2023. године мастер рад:

 

  1. Маја Солаковић, број индекса 2021/200049 – студијски програм: Међународно  пословање и финансије, пријавила је тему код др Љиљане Јовић под називом:

„Систем финансијског управљања и контроле у Републици Српској“

Извештај сачинила Комисија за оцену и одбрану рада:

 

  1. др Стеван Томашевић, председник Комисије
  2. др Бранка Максимовић, члан
  3. др Љиљана Јовић, ментор

 

 

  1. Милош Мркела, број индекса 2021/200006 – студијски програм: Међународно  пословање и финансије, пријавио је тему код др Дејана Ђурића под називом:

„Пољопривредна политика и могући правци развоја органске пољопривредне производње“

Извештај сачинила Комисија за оцену и одбрану рада:

 

  1.   др Бранка Максимовић, председник Комисије
  2. др Ђорђе Ћузовић, члан
  3. др Дејан Ђурић, ментор