Izaberite stranicu

ZAKAZANE ODBRANE  MASTER RADOVA

 

 

Na sastanku Komisije za master radove održanom 11.12.2023. godine utvrđeni su datumi odbrane radova

 

U periodu od 01.12. do 08.12.2023. godine master radovi su bili izloženi na uvid  javnosti.

Nije bilo primedaba na radove.

 

  1. Lenka Švenda, broj indeksa 2021/200041 – studijski program: Međunarodno  poslovanje i finansije, prijavila je temu kod dr Ljiljane Jović pod nazivom:

„Uloga Finansijskih menadžera sa posebnim aspektom na preduzeća u Republici Srbiji“

Predložena Komisija za ocenu i odbranu rada:

 

  1. dr Slobodanka Jovin, predsednik Komisije
  2. dr Branka Maksimović, član
  3. dr Ljiljana Jović, mentor

 

Predložen datum odbrane 13.12.2023.godine u 13.00 časova (svečana sala)  

 

 

  1. Dajana Sivčević, broj indeksa 2021/200030 – studijski program: Međunarodno  poslovanje i finansije, prijavila je temu kod dr Nataše Papić-Blagojević pod nazivom:

„Analiza inflatornih kretanja u Republici Srbiji u doba svetske ekonomske  krize primenom metoda trenda“

Predložena Komisija za ocenu i odbranu rada:

 

  1. dr Željko Račić, predsednik Komisije
  2. dr Dajana Ercegovac, član
  3. dr Nataša Papić-Blagojević, mentor

 

Predložen datum odbrane 14.12.2023.godine u 13.00 časova (svečana sala)