Izaberite stranicu

Комисија за специјалистичке студије ставља на увид  јавности у периоду од 15.12.2023.    до 22.12.2023. године специјалистички рад:

 

  1. Тијана Крнојелац, број индекса 2016/100036 – студијски програм: Банкарство и осигурање

Пријавила је тему код др Жељка Рачића, под називом:

„Развој електронског банкарства у Републици Србији са посебним освртом на електронско банкарство у банка Intesi, ОТП банци и ProCredit банци“

Извештај сачинила Комисија:

 

  1. др Жељко Рачић, ментор
  2. др Дајана Ерцеговац, члан
  3. др Слободанка Јовин, члан