Izaberite stranicu

На састанку Комисије за мастер радове одржаном  19.12.2023. године утврђени су датуми одбране радова 

У периоду од 11.12. до 18.12.2023. године мастер радови су били изложени на увид  јавности.
Није било примедаба на радове.

  1. Милош Мркела, број индекса 2021/200006 – студијски програм: Међународно  пословање и финансије, пријавио је тему код др Дејана Ђурића под називом:„Пољопривредна политика и могући правци развоја органске пољопривредне производње“

Предложена Комисија за оцену и одбрану рада:

  1. др Бранка Максимовић, председник Комисије
  2. др Ђорђе Ћузовић, члан
  3. др Дејан Ђурић, ментор

Предложен датум одбране 21.12.2023.године у 11.00 часова (свечана сала)  

  

  1. Маја Солаковић, број индекса 2021/200049 – студијски програм: Међународно  пословање и финансије, пријавила је тему код др Љиљане Јовић под називом:„Систем финансијског управљања и контроле у Републици Српској“

Предложена Комисија за оцену и одбрану рада:

  1. др Стеван Томашевић, председник Комисије
  2. др Бранка Максимовић, члан
  3. др Љиљана Јовић, ментор

Предложен датум одбране 27.12.2023.године у 12.30 часова (свечана сала)