Izaberite stranicu
  1. Милан Лучић, бр. индекса 2020/002011 – студијски програм Туризам и хотелијерство

Пријавио је тему код ментора др Ане Јовичић Вуковић

Назив теме: „Туристички потенцијали Војводине“

Предложена Комисија за оцену и одбрану рада:

 

  1. др Ана Јовичић Вуковић, ментор
  2. др Бојана Ковачевић-Берлековић, члан
  3. др Бранка Максимовић, члан

 

 Заказана одбрана  завршног рада 25.12.2023.године у 11.30 часова (свечана сала)