Izaberite stranicu

На састанку Комисије за специјалистичке студије одржаном  25.12.2023. године утврђен je датум одбране радa

 

  1. Тијана Крнојелац, број индекса 2016/100036 – студијски програм: Банкарство и осигурање

Пријавила је тему код др Жељка Рачића, под називом:

„Развој електронског банкарства у Републици Србији са посебним освртом на електронско банкарство у банка Intesi, ОТП банци и ProCredit банци“

Предложена Комисија за оцену и одбрану рада:

 

  1. др Жељко Рачић, ментор
  2. др Дајана Ерцеговац, члан
  3. др Слободанка Јовин, члан

 

 

Предложен датум одбране  28.12.2023.године у 12,00 часова (свечана сала)